Za vajo reši kar nalogo Dražba z uporabo numpyja. Naloga je rešena pravilno, če v njej ne uporabiš nobene zanke - in tudi ne izpeljanega seznama, generatorja ali česa podobnega.

Podatke lahko prebereš z

cene = np.genfromtxt("../domace-naloge/02-drazba/drazba.txt", dtype=int)

Pot do datoteke drazba.txt seveda ustrezno prilagodi razmeram na svojem disku.

Last modified: Thursday, 30 November 2023, 8:34 AM