Tule so navodila za nadomeščanje Pythona, ki ga potrebujemo, ter PyCharma in Jupyter Notebooka, ki sta priporočena.

Stran je dolga samo zato, ker poskušam pokriti različne zaplete, na katere smo že naleteli. V resnici nekomu, ki zna, vse skupaj vzame minuto ali dve.


Python

Opcija 1: brez conde (slabše, a preprostejše)

Pri predmetu bomo uporabljali najnovejši Python (zadoščal pa bo tudi starejši, nekje od 3.6 naprej).

 • Windows: namestite Python. Ko je namestitev končana, pobrišite namestitveni program, da kasneje ne bi povzročal sitnosti.

 • Linux: python že imate, vendar pod imenom python3 (python se nanaša na Python 2.7, ki za nas ne bo OK). Preverite, da je vsaj 3.6 in ukrepajte, če ni.

 • macOS: imate Python 2, mi potrebujemo Python 3.

  • Lahko ga poberete s spletne strani Pythona in ga namestite.
  • Boljše je, da si namestite homebrew in nato v Terminalu poženete brew install python. Brew boste lahko namreč uporabljali tudi za nameščanje drugih programov.

Opcija 2: Conda

Conda je program za nameščanje Pythona in dodatnih knjižnic zanj ter za ustvarjanje navideznih okolij. Pri tem predmetu ne potrebujemo Anaconde, temveč bo zadoščala Miniconda.

Alternativa condi je pip. Tu opisujem condo, ker je za začetnika preprostejša.

Namestitev Conde

MS Windows: poberite minicondo; izberite tisto za najnovejšo različico Pythona. Poženite nameščanje. Izberite kar "Just for me" (na lastnem računalniku je sicer relativno vseeno). Ko pridete na stran s kljukicami, bo verjetno ena neobkljukana, druga obkljukana. Obkljukajte še prvo. Dokončate namestitev. Pomembno: MS Windows še vedno pogosto ne obvladajo tri desetletja starega standarda Unicode in znajo delati težave pri mapah s šumniki. Ne namestite Conde v c:\Users\ŠtefanČiželj\miniconda. V skrajnem primeru naredite novega uporabnika. Ali pa zamenjajte Windowse s čim, kar dela.

Linux: nisem pameten. Poglejte https://docs.conda.io/projects/conda/en/latest/user-guide/install/linux.html.

macOS: namestite brew (brew je program za nameščanje programov na macOs), potem pa z njim namestite condo tako, da v Terminalu napišete brew install miniconda.

Za delo s condo potrebujemo lupino/terminal/ukazni pozivnik. Tisti na Windowsih pojdite na "Start" oz. na ikonico za iskanje in vtipkate Cmd ter izberete "Ukazni pozivnik". Na Macu je to Terminal (ali kaj boljšega; priporočam iTerm). Tistim, ki uporabljajo Linux, ni potrebno razlagati.

Sestavljanje navideznega okolja (opcijsko)

Sestavite si navidezno okolje za Python tako, da v terminalu napišete

conda create -n prog
 • create pove, da hočemo ustvariti novo okolje (z lastnim Pythonom in pripadajočimi knjižnicami; istočasno imamo lahko na računalniku več okolij z različnimi Pythoni in/ali knjižnicami)
 • -n prog pove, naj bo okolju ime prog

To bo naredilo novo okolje; pri meni bo shranjeno v /Users/janez/miniconda3/envs/prog, če bi imel Windowse pa v čem podobnem, samo poševnice bi kazale v drugo smer.

(Hipoteza: Če vam je ime Štefan Čiželj bi to naredilo okolje v c:\Users\ŠtefanČiželj\miniconda\envs\prog ali kaj takega. Raje napišite conda create -p c:\fakulteta\prog ali kaj takega. Okolje bo na neobičajni lokaciji, vendar vsaj ne bo povzročalo sitnosti s šumniki.)

Nato aktivirajte svoje novo okolje s conda activate prog (ali conda activate c:\fakulteta\prog, če ste Štefan Čiželj).

Namestitev Pythona v condino okolje

Ne glede na to, ali ste naredili ločeno navidezno okolje (prejšnji razdelek) ali ne: poženite (predtem ne pozabite aktivirati navideznega okolja, če ga imate! -- zadnji stavek zgoraj):

conda install python

Na podoben način lahko nameščate knjižnice za Python, ki bi se vam jih zahotelo imeti. Primer za Jupyter je spodaj.


PyCharm

PyCharm (zastonjska različica) je priporočen, kdor hoče, lahko uporablja druga okolja za Python (PythonWin, PyScripter ali katero od sto drugih), Eclipse s PyDevom ali Sublime, Visual Code, emacs, vi, Notepad++, Notepad--... in razvojno okolje PyCharm.

PyCharm nameščajte šele po tem, ko ste namestili Python; tako bo lažje.

Namestite PyCharm Community Edition.

Ustvarjanje projekta v PyCharmu

Za potrebe predmeta boste v PyCharmu ustvarili en (in en sam) projekt.

Ko prvič odprete PyCharm, izberite Create New Project.

 • Izberite Pure Python.
 • Location naj bo primeren direktorij, v katerega poddirektorijih boste imeli vaje, domače naloge in podobno. To bo nekaj v slogu c:\Users\Jana\fakulteta\programiranje1 (na Windowsih, oz. ustrezno drugače drugod). Za vsak slučaj se na Windowsih izogibajte šumnikom.
 • Izberite Previously configured interpreter (namesto New environment). Šlo bi sicer oboje, vendar izkušnje kažejo, da se študenti z "New environment" pogosto zaplezajo.
 • Odprite, kar je v Interpreter (kliknite levo od "Interpreter"). Tam v spustnem menuju poiščite primeren Python.
 • Tisti "Create main" lahko pusitte obkljukan. V tem primeru vam bo PyCharm naredil primer datoteke s programom. (Recimo.)

  Večini bo PyCharm sam našel Python (ali več Pythonov, če jih imate več). Izberite pravega. Če jih je več, je pravi tisti, ki ima v imenu 39 (ali 38 oz. 37, če želite tega).

  Če ste med (upam, redkimi) nesrečniki in vam ne pokaže nobenega Pythona ali pa le 2.7, kliknite na ... desno od spustnega menuja. V dialogu, ki se odpre, bo na levi izbrano Virtualenv Environment. Namesto tega izberite System Interpreter. V spustnem menuju verjetno še ni pravega Pythona, zato kliknite tri pike na desni in ročno poiščite Python, ko ste ga našli in izbrali, ustreznokrat kliknite OK.

  Kje najdemo Python, če ga PyCharm ni našel sam?

  1. Če ste Python namestili s condo, uporabite nek Python v okviru Conde.
   • Če imate navidezno okolje, bo to Python v, recimo, /Users/janez/miniconda3/envs/prog/bin/python (torej: pot do okolja, nato pa bin\python.
   • Če niste ustvarili navideznega okolja, je to nekaj v slogu /Users/janez/miniconda3/bin/python.
  2. Če Pythona niste nameščali s Condo, je na Linux in macOS v /usr/bin/python3, na Windowsih pa samo Bog in Bill vesta, kje. Mogoče c:\Python39\python.exe ali pa c:\Users\janez\AppData\Local\Program\Python\Python38\python.exe. Ali kje drugje. Z Billom se vam opravičujeva za vse nevšečnosti.
 • Na koncu kliknite Create.

Vse to naredite le prvič. Nato boste v ta projekt dodajali vse, kar boste delali v okviru predmeta. Vse to boste lepo organizirali po poddirektorijih - kot boste videli početi mene na predavanjih.

Nastavitve PyCharma (na Windowsih)

 • Če vam na Windowsih ne delata znaka '[' in '{': pojdite na

  File / Settings / Keymap

  • Main menu / Navigate / Implementation(s)
  • Main menu / Refactor / Extract / Field

in odstranite pripadajoči bližnjici Ctrl+Alt+B in Ctrl+Alt+F.

(Problem je v tem, da je tipka Alt Gr isto kot Ctrl + Alt, torej je AltGr+F, kjer bi dobili oklepaj, isto kot Ctrl+Alt+F, kar je bližnjica za Extract/Field...)

 • PyCharm nastavite, da bo delal z utf-8:

  Editor / File Encodings Vse nastavite na utf-8

  Če si že predtem odprl datoteko in ti desno spodaj piše CP1250 ali ISO-8859-nekaj, klikni in spremeni na UTF-8.

(Problem je v tem, da so Windowsi včasih neumni.)

Ustvarjanje datoteke s programom

PyCharm na levi strani kaže vsebino direktorija (mape) z vašim projektom (če to slučajno ni prikazano, kliknite pokonci obrnjen napis "Project" na levem robu). Tu lahko ustvarjate nove direktorije in znotraj tega datoteke s programi (in, če želite, drugimi stvarmi). Tu si vse, kar počnete pri tem predmetu (lahko pa tudi drugih, ki bodo povezani s Pythonom) lično uredite po direktorijih. Pri meni je to videti tako.

Desnokliknite na ime direktorija, izberite New in potem Directory (če želite ustvariti direktorij) ali Python file (za datoteko s programom v Pythonu). V slednjo potem tipkate program, kot je bil program za pretvarjanje temperatur, ki smo ga/ga bomo napisali na predavanju. Program poženete s Ctrl-Shift-F10 (Windows) ali Ctrl-Shift-R (macOS, odvisno od nastavitve) ali z menujem Run /Run ... in potem izberete datoteko.

Če gre za domačo nalogo in morate ta program naložiti na Učilnico, ga najdete v direktoriju z vašim projektom (tako da uporabite Explorer na Windowsih, Finder na macOS ali karsižebodi na Linuxu); na gornji sliki je to na namizju v fakulteta/programiranje1. Precej verjetno boste lahko datoteko s programom povlekli kar iz PyCharmovega drevesa datotek naravnost v obrazec za oddajo v brskalniku.


Jupyter Notebook

Jupyter notebook je "beležka" za Python in kar nekaj drugih jezikov. Je osnovno orodje sodobne znanosti :), uporabljajo ga vsi, od biologov do fizikov. Celo odkritje gravitacijskih valov (Nobelova nagrada pred par leti) so objavili kar v obliki Jupyter notebooka, kar je omogočilo vsakemu, da je ponovil njihovo analizo podatkov. Tudi zapiski so narejeni v Jupytru in objavljeni v obliki, v kateri jih lahko pregledujete in spreminjate v njem.

Namestitev

Za tole (skoraj) morate imeti condo (ali pip).

Odprite ukazni pozivnik (cmd, Terminal, iterm, bash...).

 • Aktivirajte okolje z conda activate prog (ali conda activate c:\fakulteta\prog, če ste Štefan Čiželj; glej zgoraj).
 • Vtipkajte conda install jupyter. Tole bo pobralo in namestilo kup stvari.

Windows: če namesto tega napiše, da ne ve, kaj je conda, ste najbrž pozabili dodati ono kljukico ob namestitvi Conde. Najpreprosteje se rešite, če namesto cmd odprete Anaconda Prompt. Druga možnost je ponovno namestite condo. Tretja je, da namesto gornjega pišete

``` cd \Users\Janez\AppData\Local\Continuum\miniconda3\Scripts conda install jupyter

vendar to očitno deluje le, če vam je ime Janez in tudi vaš računalnik to ve.

Če še vedno ne deluje ali pa če ne deluje na kak drug način, pišite - najboljše, da na forum, da bodo videli tudi drugi, ki imajo morda enak problem in so ga morda že rešili.

Poganjanje Notebooka

Tako kot prej poženete terminal/lupino/pozivnik. Zamenjajte trenutni direktorij tako, da vpišete

cd \Users\Janez\fakulteta\p1

seveda ob predpostavki, da ste Jana in imate stvari, povezane s tem predmetom, v poddirektoriju fakulteta\p1. (Se pravi, vpišite smiseln direktorij). Na Linuxu bo "Users" verjetno z malo, ali pa bo kako popolnoma drugače.

Nato vtipkate

jupyter-notebook

Odprl se bo vaš privzeti brskalnik in pokazal stran z Notebookom.

Če imate Windowse in reče, da ne ve, kaj je jupyter-notebook bo to spet tista kljukica; poskusite

\Users\Jana\AppData\Local\Continuum\miniconda3\Scripts\jupyter-notebook

ali pa

\Users\Jana\AppData\Local\Continuum\miniconda3\Scripts\conda
jupyter-notebook

(Enter po vsaki vrstici).

Uporaba Notebooka

Conda kaže vsebino direktorija, kjer ste pognali jupyter-notebook. Če je v tistem direktoriju ali poddirektoriju .ipynb z zapiski predavanj, ga poklikajte in se bo pokazal v novem zavihku. Lahko pa si pripravite tudi nov notebook, tako da izberete New in Python 3.

Celice so dveh vrst. V enih je programska koda, v drugih samo besedilo. Programska koda bo v našem primeru vedno v Pythonu.

Sam Jupyter pa ima dva načina dela: Command mode in Edit mode.

V prvem brišemo celice (d d) in spreminjamo tipe celic (m za Markdown, y za Code), gremo gor in dol po celicah (tipki gor in dol) ter dodajamo nove celice nad ali pod trenutno izbrano (a ali b, kot above in below). Pa še marsikaj.

Če hočemo spreminjati vsebino celice (s programom ali besedilom), jo izberemo in pritisnemo Enter, ali pa jo dvokliknemo. Tako pridemo v "Edit mode". Tam potem spreminjamo programsko kodo ali besedilo. Iz Edit modea se vrnemo tako, da pritisnemo Esc.

Vsebino celice izvedemo s Shift-Enter. Če gre za celico s programsko kodo, se bo ta izvedla in rezultati programa se izpišejo pod celico. Če gre za celico z besedilom, se bo besedilo pokazalo v "pravi" obliki.

Besedila namreč pišemo v "jeziku" markdown. Tega se je preprosto naučiti in koristno znati.

Za vse ostalo je tu menu Help.

Last modified: Thursday, 7 October 2021, 10:35 AM