Najbolj dolgočasen tip

Reči tipov int, float in str imajo lahko skoraj neskončno število različnih vrednosti. Reči tipa bool sta dve, True in False. Obstaja pa tip, ki ima lahko eno samo vrednost, namreč None. Tip je tako dolgočasen, da mu niso dali niti imena. Python včasih kje izpiše NoneType, vendar to ime - za razliko od int, str ali bool - sploh ne obstaja.

None uporabimo takrat, kadar moramo nečemu dati neko vrednost, a nimamo česa.

Dovolj o tem.

Last modified: Saturday, 24 October 2020, 12:36 PM