Naloge (dodatne)

n!

Napiši rekurzivno funkcijo faktoriela(n), ki izračuna n!. Funkcija je definirana z enačbama 0! = 1 in n! = n * (n - 1)!. Rešitev ne sme vsebovati zanke for ali zanke while.

>>> faktoriela(0)
1
>>> faktoriela(1)
1
>>> faktoriela(5)
120
>>> faktoriela(20)
2432902008176640000

Rešitev

def faktoriela(n):
  if n == 0:
    return 1
  return n * faktoriela(n - 1)

Rodovnik Celjskih grofov

Rodovnik celjskih grofov je predstavljen s slovarjem rodovnik, ki ste ga spoznali na predavanjih:

rodovnik = {'Ulrik I.': ['Viljem'], 'Margareta': [], 'Herman I.':
  ['Herman II.', 'Hans'], 'Elizabeta II.': [], 'Viljem': ['Ana Poljska'],
  'Elizabeta I.': [], 'Ana Poljska': [], 'Herman III.': ['Margareta'],
  'Ana Ortenburška': [], 'Barbara': [], 'Herman IV.': [], 'Katarina': [],
  'Friderik III.': [], 'Herman II.': ['Ludvik', 'Friderik II.', 'Herman III.',
  'Elizabeta I.', 'Barbara'], 'Ulrik II.': ['Herman IV.', 'Jurij',
  'Elizabeta II.'], 'Hans': [], 'Ludvik': [], 'Friderik I.': ['Ulrik I.',
  'Katarina', 'Herman I.', 'Ana Ortenburška'], 'Friderik II.': ['Friderik III.',
  'Ulrik II.'], 'Jurij': []}

Pogostost imena

Napiši funkcijo kolikokrat_ime(rodovnik, oseba, ime), ki pove, kolikokrat se v rodbini osebe oseba pojavi ime ime. Pri tem ime nima dodatnih oznak (številk ipd.).

>>> kolikokrat_ime(rodovnik, "Friderik I.", "Friderik")
3
>>> kolikokrat_ime(rodovnik, "Friderik II.", "Friderik")
2
>>> kolikokrat_ime(rodovnik, "Barbara", "Friderik")
0

Rešitev

def kolikokrat_ime(rodovnik, oseba, ime):
  n = 0
  if oseba.split()[0] == ime.split()[0]:
    n = 1
  for otrok in rodovnik[oseba]:
    n += kolikokrat_ime(rodovnik, otrok, ime)
  return n

Število žensk v rodbini

Napiši funkcijo zensk_v_rodbini(rodovnik, oseba), ki vrne število žensk v rodbini osebe oseba. Predpostavi, da je oseba ženska, če se njeno ime (to je, prvi del, pred raznimi številkami in krajevnimi nadimki) konča s črko "a".

>>> zensk_v_rodbini(rodovnik, "Ludvik")
0
>>> zensk_v_rodbini(rodovnik, "Friderik I.")
7
>>> zensk_v_rodbini(rodovnik, "Katarina")
1

Rešitev

def zensk_v_rodbini(rodovnik, oseba):
  n = 0
  if oseba.split()[0][-1] == 'a':
    n = 1
  for otrok in rodovnik[oseba]:
    n += zensk_v_rodbini(rodovnik, otrok)
  return n

Največja družina

Napiši funkcijo najvec_otrok(rodovnik, oseba), ki pove, kolikšno je največje število otrok pri kateremkoli članu rodbine določene osebe.

>>> najvec_otrok(rodovnik, 'Friderik I.')
5
>>> najvec_otrok(rodovnik, 'Friderik II.')
3

Rešitev

def najvec_otrok(rodovnik, oseba):
  if oseba is None:
    return 0
  naj_otrok = len(rodovnik[oseba])
  for otrok in rodovnik[oseba]:
    st_otrok = najvec_otrok(rodovnik, otrok)
    if st_otrok > naj_otrok:
      naj_otrok = st_otrok
  return naj_otrok

Potomstvo

Napiši funkcijo potomstvo(rodovnik, oseba), ki vrne množico (set) potomcev podane osebe.

>>> potomstvo("Ulrik I.")
{"Viljem", "Ana Poljska"}
>>> potomstvo("Ludvik")
set()

Rešitev

def potomstvo(rodovnik, oseba):
  n = set(rodovnik[oseba])
  for o in rodovnik[oseba]:
    n |= potomstvo(rodovnik, o)
  return n

Trgovina

Napiši funkcijo preberi_izdelke(ime_datoteke), ki prebere datoteko ime_datoteke oblike:

1;0;Racunalniki
2;0;Monitorji
3;0;Programska oprema
4;1;Prenosniki
5;1;Namizni racunalniki
6;1;Strezniki
7;3;Operacijski sistemi
8;3;Solske licence
9;3;Antivirusni programi
10;4;Prenosniki
11;4;Netbooki

V prvem stolpcu je zapisan id vrstice, v drugem id starša, v tretjem stolpcu pa najdete ime izdelka. Korenski izdelki imajo id starša enak 0. Funkcija naj vrne slovar podizdelkov. Ključi v slovarju so id-ji izdelkov, vrednosti pa seznami parov id-ja podizdelka in njegovega imena.

{'0': {('1', 'Racunalniki'), ('2', 'Monitorji'), ('3', 'Programska oprema')}, 
 '1': {('4', 'Prenosniki'), ('5', 'Namizni racunalniki'), ('6', 'Strezniki')}, 
 '3': {('7', 'Operacijski sistemi'), ('8', 'Solske licence'), ('9', 'Antivirusni programi')}, 
 '4': {('10', 'Prenosniki'), ('11', 'Netbooki')}}

Če vam ni jasno, kaj želimo s tem doseči, poskusite rešiti kar naslednjo nalogo.

Rešitev

import collections

def preberi_izdelke(ime_datoteke):
  db = collections.defaultdict(set)
  for line in open(ime_datoteke, 'r'):
    id, pid, name = line.strip().split(';')
    db[pid].add((id, name))
  return dict(db)

Napiši funkcijo seznam_izdelkov(slovar_izdelkov), ki bo vrnila urejen seznam vseh izdelkov.

  ['Monitorji',
  'Programska oprema',
  'Programska oprema / Antivirusni programi',
  'Programska oprema / Operacijski sistemi',
  'Programska oprema / Solske licence',
  'Racunalniki',
  'Racunalniki / Namizni racunalniki',
  'Racunalniki / Prenosniki',
  'Racunalniki / Prenosniki / Netbooki',
  'Racunalniki / Prenosniki / Prenosniki',
  'Racunalniki / Strezniki']

Rešitev

def seznam_izdelkov(db, pid='0', prefix=''):
  s = []
  for id, name in db[pid]:
    s.append(prefix + name)
    if id in db:
      s += seznam_izdelkov(db, id, prefix + name + ' / ')
  return sorted(s)

Napiši funkcijo seznam_koncnih(slovar_izdelkov), ki bo vrnila urejen seznam samo končnih izdelkov (to so tisti, ki nimajo podizdelkov).

  ['Monitorji',
  'Programska oprema / Antivirusni programi',
  'Programska oprema / Operacijski sistemi',
  'Programska oprema / Solske licence',
  'Racunalniki / Namizni racunalniki',
  'Racunalniki / Prenosniki / Netbooki',
  'Racunalniki / Prenosniki / Prenosniki',
  'Racunalniki / Strezniki']

Rešitev

def seznam_koncnih(db, pid='0', prefix=''):
  s = []
  for id, name in db[pid]:
    if id in db:
      s += seznam_koncnih(db, id, prefix + name + ' / ')
    else:
      s.append(prefix + name)
  return sorted(s)

Last modified: Tuesday, 11 December 2018, 3:20 PM