Testi

Testi: testi-cebelji-let.py

Obvezna naloga

Napiši funkcijo risi_pot(pot), ki nariše čebeljo pot. Pot prejme, kot smo navajeni, v obliki niza, sestavljenega iz črk R, L, D in U. Vsaka črka pomeni pomik za 10 (karkoli že pomenijo te enote - ni pomembno). Pot se začne na koordinatah (0, 0).

Tako mora risi_pot("RD") narisati črto od (0, 0) do (10, 0) in od (10, 0) do (10, 10). Klic risi_pot(""RRDRDLLUL") nariše

Dodatna naloga

Napiši podobno funkcijo risi_prosto_pot(pot), pri kateri posamezen korak ni nujno dolg 10, temveč vsakemu znaku za smer (R, L, U, D) sledi številka. Tako mora risi_prosto_pot("R23D5") nariše črto od (0, 0) do (23, 0) in od (23, 0) do (23, 5). Klic risi_prosto_pot("R1R12D8R4D50L2L12U5R42") nariše

Pazi: število je lahko eno-, dvo- ali trimestno. Znajdi se, kakor veš in znaš.

Rešitev

Obvezna naloga

Naloga zahteva praktično isto kot naloga izpred štirinajstih dni: imamo čebelo, dobimo pot, gonimo čebelo po tej poti ... novo je le, da tokrat ne seštevamo kakih dobičkov, temveč ob vsakem premiku narišemo še črto.

def risi_pot(pot): premiki = {"D": (0, 10), "U": (0, -10), "L": (-10, 0), "R": (10, 0)} x = y = 0 for korak in pot: dx, dy = premiki[korak] risar.crta(x, y, x + dx, y + dy, sirina=3) x += dx y += dy

Dodatna naloga

Najtežje pri dodatni nalogi ni risanje - to je pravzaprav trivialno, komaj kaj težje od onega v obvezni nalogi - temveč branje poti. Za začetek bomo napisali funkcijo, ki razbije pot na korake: iz, recimo, poti podane z nizom "R42D13L8" bo naredila seznam [("R", 42), ("D", 13), ("L", 8)].

def razbij(pot): koraki = [] while pot: i = 1 while i < len(pot) and pot[i].isdigit(): i += 1 koraki.append((pot[0], int(pot[1:i]))) pot = pot[i:] return koraki

Niz pot se bo vedno začel s črko. Postavimo i na prvo števko in ga povečujemo toliko časa (notranji while), dokler ne pridemo do konca niza ali do znaka, ki ni števka. Potem vemo, pot[0] je znak, ki predstavlja smer, vse od 1 do i (brez i) pa so števke, ki povedo dolžino. V seznam torej dodamo prvo črko in dolžino.

Nato skrajšamo pot: odbijemo vse do i-tega znaka, kjer se začne opis naslednjega koraka.

Zunanja zanka while teče, dokler ne zmanjka poti.

Rešitev je precej Pythonovska. V drugih jezikih bi pogotejše videli nekaj takšnega:

def razbij(pot): koraki = [] j = 0 while j < len(pot): i = j + 1 while i < len(pot) and pot[i].isdigit(): i += 1 koraki.append((pot[j], int(pot[j+1:i]))) j = i return koraki

Tu si namesto, da bi po vsakem izločenem koraku odrezal niz, zapomnim, do kje sem že prišel (j). Z i tako ne grem od 1 temveč od j + 1 in v pot ne dodajam (pot[0], int(pot[1:i])) temveč (pot[j], int(pot[j+1:i])). Bistvena razlika med programoma je v tem, da znam prvega v prvem poskusu sprogramirati brez napake, pri drugem pa se prej trikrat zmotim.

Zdaj ko imamo to funkcijo - takšno ali drugačno -, je preostanek preprost.

def risi_prosto_pot(pot): premiki = {"D": (0, 1), "U": (0, -1), "L": (-1, 0), "R": (1, 0)} x = y = 0 for smer, dolzina in razbij(pot): dx, dy = premiki[smer] dx *= dolzina dy *= dolzina risar.crta(x, y, x + dx, y + dy, sirina=3) x += dx y += dy
Last modified: Thursday, 25 March 2021, 9:02 PM