Izpit je bil ... res lahek.

Ujeme

Ujeme so nekoliko spominjale na vislice. Tule je preprosta rešitev.

def ujeme(b1, b2): b = "" for i in range(min(len(b1), len(b2))): if b1[i] == b2[i]: b += b1[i] else: b += "." return b

Tipična napaka, ki ste jo delali, je, da niste upoštevali, da je lahko druga beseda krajša od prve in ste pisali for i in range(len(b1)) ali kaj podobnega, kar je v tem primeru povzročilo napako pri indeksiranju.

Še preprosteje je, če uporabimo zip, ki nas reši skrbi glede dolžine nizov.

def ujeme1(b1, b2): b = "" for c1, c2 in zip(b1, b2): if c1 == c2: b += c1 else: b += "." return b

Če znamo uporabiti if-else (kar naj bi sodilo v "osnovni repertoar", saj ste se tudi pri C-ju gotovo učili operatorja ?:), lahko napišemo takole.

def ujeme2(b1, b2): b = "" for c1, c2 in zip(b1, b2): b += c1 if c1 == c2 else "." return b

Odtod pa nas loči le še droben korak do preproste rešitve v eni sami vrstici.

def ujeme3(b1, b2): return "".join(c1 if c1 == c2 else "." for c1, c2 in zip(b1, b2))

Grep

Tale je bila pravzaprav še lažja.

def grep(mask, substr): res = [] for fn in glob.glob(mask): if substr in file(fn).read(): res.append(fn) return res

Tole seveda kar kliče po krajši rešitvi.

def grep(mask, substr): return [fn for fn in glob.glob(mask) if substr in file(fn).read()]

Bralca bratca

Tale je bila zoprna, če ste jo želeli rešiti povsem prav - tako, da pravilno deluje na vseh testnih primerih. Problem je namreč srednja knjiga: eden od bratcev bo prebral več in "vmesno" knjigo naj vzame tisti, ki bo prebral "manj več". Spodnja rešitev deluje tako, da peter zgrabi naslednjo knjigo samo, če ga branje polovice te knjige ne bo pripeljalo čez polovico vseh knjig. Izkaže se, da to da pravilno rešitev.

def razdeliKnjige(debeline): if not debeline: return 0, 0 pol = sum(debeline)/2 peter = 0 for i in range(len(debeline)): if peter+debeline[i]/2 > pol: break peter += debeline[i] return i, len(debeline)-i

Tokrat dve rešitvi v eni vrstici:

def razdeliKnjige(debeline): return debeline and (lambda x: (x, len(debeline)-x))(min((abs(sum(debeline[:i])-sum(debeline)/2), i) for i in range(len(debeline)))[1]) or (0, 0)

Tale pa deluje hitrejše: ko boste odposlušali APS 1 in 2, boste razumeli, zakaj.

def razdeliKnjige(debeline): return debeline and (lambda x: (x, len(debeline)-x))(reduce(lambda (knjig, vsota), (novknjig, debelina): (knjig,vsota+debelina) if abs(vsota-sum(debeline)/2) < abs(vsota+debelina-sum(debeline)/2) else (novknjig,vsota+debelina), enumerate(debeline))[0]+1) or (0, 0)

Ploščina

Ta je pravzaprav najpreprostejša od vseh ... le, da je večina pozabila na zadnji člen! Nekateri - redki - ste se ga spomnili, a ga obravnavali posebej. V resnici pa v Pythonu niti to ni potrebno: tale funkcija deluje povsem pravilno, le da zadnji člen postavi na začetek (kar je seveda OK)

def ploscina(oglisca): p = 0 for i in range(len(oglisca)): p += (x[i][0]+x[i-1][0])*(x[i][1]-x[i-1][1]) return abs(p)/2.

Taisto v eni vrstici ni nič zahtevnega.

def ploscina(x): return abs(sum((x[i][0]+x[i-1][0])*(x[i][1]-x[i-1][1]) for i in range(len(x)))) / 2.</div></div><div class="modified">Last modified: Wednesday, 10 August 2011, 10:20 AM</div></div> <div class="mt-5 mb-1 activity-navigation container-fluid"> <div class="row"> <div class="col-md-4"> <div class="float-left"> <a href="https://ucilnica.fri.uni-lj.si/mod/resource/view.php?id=7918&forceview=1" id="prev-activity-link" class="btn btn-link" title="2. september" >&#x25C4; 2. september</a> </div> </div> <div class="col-md-4"> <div class="mdl-align"> <div class="urlselect"> <form method="post" action="https://ucilnica.fri.uni-lj.si/course/jumpto.php" class="form-inline" id="url_select_f614799bf6a19d5"> <input type="hidden" name="sesskey" value="v8DqEefuxD"> <label for="jump-to-activity" class="sr-only"> Jump to... </label> <select id="jump-to-activity" class="custom-select urlselect" name="jump" > <option value="" selected>Jump to...</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7606&amp;forceview=1" >Pravila predmeta / Course Rules</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7607&amp;forceview=1" >Kaj namestiti na svoj računalnik</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7612&amp;forceview=1" >Knjige in spletne strani</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7614&amp;forceview=1" >Zbirka rešenih nalog (večni osnutek)</option> <option value="/mod/page/view.php?id=40165&amp;forceview=1" >Za tiste, ki že znate programirati: lekcije na osnovi nalog iz Advent of Code</option> <option value="/mod/forum/view.php?id=7609&amp;forceview=1" >Forum za objave</option> <option value="/mod/forum/view.php?id=7610&amp;forceview=1" >Forum za vprašanja in razprave</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=45107&amp;forceview=1" >Izpit 6. 9. 2021</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=45108&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/assign/view.php?id=45109&amp;forceview=1" >Oddaja</option> <option value="/mod/url/view.php?id=38906&amp;forceview=1" >Zapiski</option> <option value="/mod/url/view.php?id=38907&amp;forceview=1" >Skrajšani zapiski</option> <option value="/mod/url/view.php?id=36992&amp;forceview=1" >Video posnetek gornjega</option> <option value="/mod/url/view.php?id=7618&amp;forceview=1" >Tečaj italijanščine</option> <option value="/mod/assign/view.php?id=15865&amp;forceview=1" >Za tiste, ki jih domača naloga dolgočasi...</option> <option value="/mod/page/view.php?id=16167&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/page/view.php?id=15856&amp;forceview=1" >Naloge</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7621&amp;forceview=1" >Naloga: Dva programa, ki bi ju bilo treba popraviti</option> <option value="/mod/assign/view.php?id=7623&amp;forceview=1" >Strelske vaje</option> <option value="/mod/page/view.php?id=15952&amp;forceview=1" >English translation</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7624&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/url/view.php?id=38908&amp;forceview=1" >Pogojni stavki</option> <option value="/mod/url/view.php?id=38909&amp;forceview=1" >Zanke</option> <option value="/mod/url/view.php?id=11240&amp;forceview=1" >Kako je umrl logik George Boole</option> <option value="/mod/url/view.php?id=38910&amp;forceview=1" >Povzetek obeh tem</option> <option value="/mod/url/view.php?id=36910&amp;forceview=1" >Video posnetek gornjega</option> <option value="/mod/assign/view.php?id=29831&amp;forceview=1" >Dodatni izziv: Zanesljiva števila</option> <option value="/mod/url/view.php?id=37490&amp;forceview=1" >Rešitve</option> <option value="/mod/page/view.php?id=16110&amp;forceview=1" >Naloge</option> <option value="/mod/page/view.php?id=8304&amp;forceview=1" >Naloge (dodatne)</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7637&amp;forceview=1" >Tekmovanje iz poštevanke</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7640&amp;forceview=1" >Collatzova domneva</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7643&amp;forceview=1" >Vaja iz poštevanke</option> <option value="/mod/page/view.php?id=16232&amp;forceview=1" >Ugibanje števila</option> <option value="/mod/page/view.php?id=21128&amp;forceview=1" >Program, ki ugiba sam</option> <option value="/mod/page/view.php?id=21321&amp;forceview=1" >Človek ne jezi se</option> <option value="/mod/page/view.php?id=25970&amp;forceview=1" >Računanje pi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=29939&amp;forceview=1" >Kako premagati igralnico</option> <option value="/mod/assign/view.php?id=37282&amp;forceview=1" >Skupne sobe</option> <option value="/mod/page/view.php?id=37289&amp;forceview=1" >English translation</option> <option value="/mod/url/view.php?id=38911&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/url/view.php?id=38912&amp;forceview=1" >Zapiski</option> <option value="/mod/url/view.php?id=38913&amp;forceview=1" >Zapiski (drugi del): indeksi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7670&amp;forceview=1" >Najbolj dolgočasen tip</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7648&amp;forceview=1" >Zakaj začnemo šteti z 0</option> <option value="/mod/url/view.php?id=37755&amp;forceview=1" >Skrajšani zapiski</option> <option value="/mod/url/view.php?id=37768&amp;forceview=1" >Dodatna predavanja: numpy</option> <option value="/mod/assign/view.php?id=37602&amp;forceview=1" >Izziv: Dovoljena števila</option> <option value="/mod/assign/view.php?id=29980&amp;forceview=1" >Izziv: Praštevila na spirali</option> <option value="/mod/url/view.php?id=38498&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/page/view.php?id=16247&amp;forceview=1" >Naloge</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7654&amp;forceview=1" >Naloge - drugi teden</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7659&amp;forceview=1" >Nepadajoča zaporedja</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7660&amp;forceview=1" >Razcepljanje nizov</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7664&amp;forceview=1" >Mati, bombonov bi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7667&amp;forceview=1" >Ples</option> <option value="/mod/page/view.php?id=8728&amp;forceview=1" >Razdalje med kraji</option> <option value="/mod/page/view.php?id=16419&amp;forceview=1" >Razdalje med kraji (2)</option> <option value="/mod/page/view.php?id=16418&amp;forceview=1" >Rešitev zelo dodatne naloge</option> <option value="/mod/page/view.php?id=21416&amp;forceview=1" >Vodni top med kraji</option> <option value="/mod/page/view.php?id=26115&amp;forceview=1" >Temperaturne razlike</option> <option value="/mod/page/view.php?id=30036&amp;forceview=1" >Vojna</option> <option value="/mod/assign/view.php?id=37600&amp;forceview=1" >Prepovedani intervali</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=37601&amp;forceview=1" >Datoteka z intervali</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=37684&amp;forceview=1" >Še en primer (112 dovoljenih)</option> <option value="/mod/url/view.php?id=38342&amp;forceview=1" >Rešitev redne naloge in izziva (Dovoljena števila)</option> <option value="/mod/assign/view.php?id=38378&amp;forceview=1" >Zajčje luknje</option> <option value="/mod/url/view.php?id=38617&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/url/view.php?id=38398&amp;forceview=1" >Kako definiramo funkcije</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7672&amp;forceview=1" >Poganjanje testov</option> <option value="/mod/url/view.php?id=38402&amp;forceview=1" >Uvažanje modulov</option> <option value="/mod/url/view.php?id=38403&amp;forceview=1" >Pisanje modulov</option> <option value="/mod/url/view.php?id=38410&amp;forceview=1" >Globlje o definicijah funkcij</option> <option value="/mod/url/view.php?id=38537&amp;forceview=1" >Funkcije kot prvorazredni objekti</option> <option value="/mod/assign/view.php?id=30190&amp;forceview=1" >Izziv: Najdaljši Kaladont</option> <option value="/mod/url/view.php?id=38823&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/page/view.php?id=16444&amp;forceview=1" >Naloge</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=25697&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=16555&amp;forceview=1" >Naloge (dodatne)</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=25705&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7678&amp;forceview=1" >Razcep na prafaktorje</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7679&amp;forceview=1" >Kronogrami</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7680&amp;forceview=1" >Osem napadalnih kraljic</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7682&amp;forceview=1" >Kojn</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7684&amp;forceview=1" >Collatzova domneva 2</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7689&amp;forceview=1" >Preurejanje</option> <option value="/mod/page/view.php?id=8939&amp;forceview=1" >Spet razdalje med kraji</option> <option value="/mod/page/view.php?id=8721&amp;forceview=1" >Videi zelo dodatne naloge</option> <option value="/mod/page/view.php?id=16544&amp;forceview=1" >Potapljanje ladjic</option> <option value="/mod/page/view.php?id=21609&amp;forceview=1" >Vodni top s funkcijami</option> <option value="/mod/page/view.php?id=26463&amp;forceview=1" >Nim</option> <option value="/mod/assign/view.php?id=38662&amp;forceview=1" >Topovske bitke</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=38665&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/url/view.php?id=38918&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/url/view.php?id=38753&amp;forceview=1" >Metode nizov in seznamov</option> <option value="/mod/url/view.php?id=38810&amp;forceview=1" >Skrajšani zapiski</option> <option value="/mod/url/view.php?id=38807&amp;forceview=1" >Dekoratorji</option> <option value="/mod/assign/view.php?id=38858&amp;forceview=1" >Dodatni izziv: Dama z ogrlicami</option> <option value="/mod/url/view.php?id=39053&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/page/view.php?id=21780&amp;forceview=1" >Naloge</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=21628&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=25689&amp;forceview=1" >Naloge (dodatne, moduli)</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=25696&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7700&amp;forceview=1" >Preimenovanje datotek s filmi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7701&amp;forceview=1" >Osrednja obveščevalna služba</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7708&amp;forceview=1" >Parčkanje 2: Opravljivka</option> <option value="/mod/page/view.php?id=9047&amp;forceview=1" >Maraton</option> <option value="/mod/page/view.php?id=16706&amp;forceview=1" >Hrček na kolesu</option> <option value="/mod/page/view.php?id=30410&amp;forceview=1" >Samoopisna števila</option> <option value="/mod/assign/view.php?id=38988&amp;forceview=1" >Datotečni dnevnik</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=38989&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/url/view.php?id=39186&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/url/view.php?id=39043&amp;forceview=1" >Zapiski</option> <option value="/mod/url/view.php?id=39045&amp;forceview=1" >Skrajšani zapiski</option> <option value="/mod/assign/view.php?id=39188&amp;forceview=1" >Šestkotna mreža</option> <option value="/mod/url/view.php?id=39346&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/page/view.php?id=25687&amp;forceview=1" >Naloge</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=25760&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7718&amp;forceview=1" >Vislice</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7719&amp;forceview=1" >Znanci iz Picase</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7722&amp;forceview=1" >Izvozniki</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7725&amp;forceview=1" >Inventar</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7730&amp;forceview=1" >Jedilniki</option> <option value="/mod/page/view.php?id=9281&amp;forceview=1" >Barvanje</option> <option value="/mod/page/view.php?id=16938&amp;forceview=1" >Glasbena lestvica</option> <option value="/mod/page/view.php?id=21872&amp;forceview=1" >Spet tviti - s slovarji</option> <option value="/mod/page/view.php?id=26522&amp;forceview=1" >Županske volitve</option> <option value="/mod/page/view.php?id=30593&amp;forceview=1" >Stiskanje besedil</option> <option value="/mod/assign/view.php?id=39058&amp;forceview=1" >Srečanja</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=39059&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/url/view.php?id=39478&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/url/view.php?id=39335&amp;forceview=1" >Zapiski</option> <option value="/mod/url/view.php?id=40567&amp;forceview=1" >Zakaj se to učimo</option> <option value="/mod/url/view.php?id=39569&amp;forceview=1" >Generatorji, iteratorji</option> <option value="/mod/url/view.php?id=39571&amp;forceview=1" >Dva, trije strici iz ozadja</option> <option value="/mod/url/view.php?id=39572&amp;forceview=1" >Functional Programming HOWTO</option> <option value="/mod/page/view.php?id=16784&amp;forceview=1" >Naloge</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=25796&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=25686&amp;forceview=1" >Naloge - algoritmične (težje)</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=25901&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7760&amp;forceview=1" >Čebelja statistika</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7766&amp;forceview=1" >Miklavževa knjiga</option> <option value="/mod/page/view.php?id=10916&amp;forceview=1" >Igra</option> <option value="/mod/page/view.php?id=17359&amp;forceview=1" >Socialna mreža</option> <option value="/mod/page/view.php?id=22206&amp;forceview=1" >Minolovec</option> <option value="/mod/page/view.php?id=26755&amp;forceview=1" >Filmski igralci</option> <option value="/mod/page/view.php?id=30788&amp;forceview=1" >Kaladont na hitro</option> <option value="/mod/assign/view.php?id=39543&amp;forceview=1" >Covid-19</option> <option value="/mod/page/view.php?id=39640&amp;forceview=1" >Translation</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=39544&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/url/view.php?id=40119&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7769&amp;forceview=1" >Zapiski</option> <option value="/mod/url/view.php?id=7770&amp;forceview=1" >Stran za ilustracijo imen</option> <option value="/mod/url/view.php?id=39776&amp;forceview=1" >Kako je vse to v resnici shranjeno?</option> <option value="/mod/url/view.php?id=39907&amp;forceview=1" >Luciano Ramalho: Fluent Python</option> <option value="/mod/page/view.php?id=17092&amp;forceview=1" >Naloge</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=25856&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7775&amp;forceview=1" >Funkcije za delo z vektorji</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7777&amp;forceview=1" >O kuharju, ki ni znal šteti</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7779&amp;forceview=1" >Podjetne čebele</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7784&amp;forceview=1" >Distribucijska mreža</option> <option value="/mod/page/view.php?id=22207&amp;forceview=1" >Unikati</option> <option value="/mod/page/view.php?id=26756&amp;forceview=1" >Menjave</option> <option value="/mod/assign/view.php?id=40073&amp;forceview=1" >Pripovedke iz gozda</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=40074&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/url/view.php?id=40631&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/url/view.php?id=40138&amp;forceview=1" >Oblikovanje nizov</option> <option value="/mod/url/view.php?id=40139&amp;forceview=1" >Delo z datotekami</option> <option value="/mod/url/view.php?id=40196&amp;forceview=1" >Skrajšani zapiski o gornjem</option> <option value="/mod/url/view.php?id=40141&amp;forceview=1" >Binarne datoteke, kodiranje besedil</option> <option value="/mod/page/view.php?id=17389&amp;forceview=1" >Naloge</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=25927&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7742&amp;forceview=1" >Osebe v Picasi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7744&amp;forceview=1" >Velikosti slik</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7749&amp;forceview=1" >Pisma sv. Miklavžu</option> <option value="/mod/page/view.php?id=9409&amp;forceview=1" >Oblikovanje tekačev</option> <option value="/mod/page/view.php?id=17538&amp;forceview=1" >Tečajna lista</option> <option value="/mod/page/view.php?id=22306&amp;forceview=1" >Minobot</option> <option value="/mod/page/view.php?id=26840&amp;forceview=1" >Zaspani stražarji</option> <option value="/mod/page/view.php?id=30967&amp;forceview=1" >Skrite slike</option> <option value="/mod/url/view.php?id=40457&amp;forceview=1" >Rekurzivne funkcije na rodbinskem drevesu</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=10197&amp;forceview=1" >Rodovnik</option> <option value="/mod/url/view.php?id=40458&amp;forceview=1" >Rekurzivne funkcije na seznamih</option> <option value="/mod/url/view.php?id=40459&amp;forceview=1" >Rekurzija naprej in nazaj</option> <option value="/mod/url/view.php?id=40465&amp;forceview=1" >Preiskovanje v globino in v širino</option> <option value="/mod/url/view.php?id=40466&amp;forceview=1" >Day 10: Adapter Array (AoC 2020)</option> <option value="/mod/page/view.php?id=17586&amp;forceview=1" >Naloge</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=26686&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7802&amp;forceview=1" >Rekurzivni izpis seznamov</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7804&amp;forceview=1" >Kraji in reči</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7806&amp;forceview=1" >Megleno gorovje</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7811&amp;forceview=1" >Novakovi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=10332&amp;forceview=1" >Novakovi starši</option> <option value="/mod/page/view.php?id=17704&amp;forceview=1" >Adamovo potomstvo</option> <option value="/mod/page/view.php?id=22418&amp;forceview=1" >Premoženje Novakovih</option> <option value="/mod/page/view.php?id=26948&amp;forceview=1" >Rim (nadaljevanje naloge Nim)</option> <option value="/mod/page/view.php?id=31157&amp;forceview=1" >Orbite</option> <option value="/mod/assign/view.php?id=40633&amp;forceview=1" >Epidemiologija</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=40634&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/url/view.php?id=40906&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7814&amp;forceview=1" >Zapiski</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7815&amp;forceview=1" >Modul risar</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7817&amp;forceview=1" >Namestitev PyQt</option> <option value="/mod/page/view.php?id=17706&amp;forceview=1" >Naloge</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7827&amp;forceview=1" >Album</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7829&amp;forceview=1" >Čebelji let</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7834&amp;forceview=1" >Pike</option> <option value="/mod/page/view.php?id=10506&amp;forceview=1" >Kalkulator</option> <option value="/mod/page/view.php?id=17920&amp;forceview=1" >Boti</option> <option value="/mod/page/view.php?id=22510&amp;forceview=1" >Krožišča</option> <option value="/mod/page/view.php?id=27145&amp;forceview=1" >Potniki</option> <option value="/mod/assign/view.php?id=41015&amp;forceview=1" >Sestavljanka</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=41016&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/url/view.php?id=41281&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7838&amp;forceview=1" >Definiranje novega razreda</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7839&amp;forceview=1" >Modul zelva</option> <option value="/mod/url/view.php?id=41427&amp;forceview=1" >Dedovanje, navidezne metode...</option> <option value="/mod/url/view.php?id=40777&amp;forceview=1" >Krajši in razširjeni zapiski o objektnem programiranju</option> <option value="/mod/url/view.php?id=41128&amp;forceview=1" >Posebne metode razredov</option> <option value="/mod/page/view.php?id=27158&amp;forceview=1" >Naloge</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=27159&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=17859&amp;forceview=1" >Naloge - razredi (Želva)</option> <option value="/mod/page/view.php?id=18004&amp;forceview=1" >Naloge - dedovanje (Želva)</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7850&amp;forceview=1" >Želva z žigom</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7852&amp;forceview=1" >Neobčutljivi slovar</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7854&amp;forceview=1" >Žoga.nje</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7857&amp;forceview=1" >Rešitev (kot program)</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7858&amp;forceview=1" >Filtri</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7860&amp;forceview=1" >Čebela v razredu</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7863&amp;forceview=1" >Obiranje</option> <option value="/mod/url/view.php?id=7864&amp;forceview=1" >Posnetek tega, kar morate narediti</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7865&amp;forceview=1" >Slike rož in čebele</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7866&amp;forceview=1" >Modul risar z dodatnima spremenljivkama</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7867&amp;forceview=1" >Moja rešitev (gre tudi precej krajše, če ne kompliciraš z razredi)</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7872&amp;forceview=1" >Undo za želvo</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7876&amp;forceview=1" >Potniki</option> <option value="/mod/page/view.php?id=10585&amp;forceview=1" >Dolžina želve</option> <option value="/mod/page/view.php?id=10746&amp;forceview=1" >Božiček (in parkelj)</option> <option value="/mod/page/view.php?id=17921&amp;forceview=1" >Guugu Yimithirr</option> <option value="/mod/page/view.php?id=18167&amp;forceview=1" >Objektni boti</option> <option value="/mod/page/view.php?id=22618&amp;forceview=1" >Objektni minoboti</option> <option value="/mod/page/view.php?id=27309&amp;forceview=1" >Avtobusi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=31267&amp;forceview=1" >Objekti v orbiti</option> <option value="/mod/assign/view.php?id=41340&amp;forceview=1" >Rezalnik</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=41354&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/url/view.php?id=41592&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/assign/view.php?id=41356&amp;forceview=1" >Simulacija epidemije</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=41357&amp;forceview=1" >Simulator (osnovni program, namesto testov)</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=41358&amp;forceview=1" >Modul risar, dopolnjena različica</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7879&amp;forceview=1" >Uporabniški vmesniki</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7880&amp;forceview=1" >Primeri</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=31306&amp;forceview=1" >Qt5 creator za Windows</option> <option value="/mod/page/view.php?id=18172&amp;forceview=1" >Naloge</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7898&amp;forceview=1" >Argumenti funkcij</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7861&amp;forceview=1" >Na hitro o globalnih spremenljivkah</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7893&amp;forceview=1" >Obravnavanje in proženje izjem</option> <option value="/mod/url/view.php?id=7841&amp;forceview=1" >Dogovori o oblikovanju kode</option> <option value="/mod/url/view.php?id=7895&amp;forceview=1" >Kako narediti .exe, .app ali .dmg iz programa v Pythonu</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7899&amp;forceview=1" >Regularni izrazi</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7912&amp;forceview=1" >26. januar, dopoldan</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7913&amp;forceview=1" >Rešitve s komentarji</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7914&amp;forceview=1" >26. januar, popoldan</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7915&amp;forceview=1" >Rešitve s komentarji</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7916&amp;forceview=1" >10. februar</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7917&amp;forceview=1" >Rešitve s komentarji</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7918&amp;forceview=1" >2. september</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7921&amp;forceview=1" >1. februar</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7922&amp;forceview=1" >Primeri za testiranje</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7923&amp;forceview=1" >Rešitvi obveznih nalog</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7924&amp;forceview=1" >Rešitve</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7925&amp;forceview=1" >Rešitve s komentarji</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7926&amp;forceview=1" >15. februar</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7927&amp;forceview=1" >Primeri za testiranje</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7928&amp;forceview=1" >Rešitve</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7929&amp;forceview=1" >27. junij (program "Bioznanosti")</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7930&amp;forceview=1" >27. junij (program "Kognitivne znanosti")</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7931&amp;forceview=1" >Rešitve s komentarji</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7932&amp;forceview=1" >6. september</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7935&amp;forceview=1" >26. januar, dopoldan</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7936&amp;forceview=1" >Testni primeri</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7937&amp;forceview=1" >Rešitev s komentarji</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7938&amp;forceview=1" >26. januar, popoldan</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7939&amp;forceview=1" >Testni primeri</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7940&amp;forceview=1" >Rešitev s komentarji</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7941&amp;forceview=1" >9. februar</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7942&amp;forceview=1" >Testni primeri</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7943&amp;forceview=1" >Rešitev s komentarji</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7944&amp;forceview=1" >30. avgust</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7945&amp;forceview=1" >Testni primeri</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7946&amp;forceview=1" >Rešitev s komentarji</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7948&amp;forceview=1" >23. januar, dopoldan</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7949&amp;forceview=1" >Rešitve s komentarji</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7950&amp;forceview=1" >Testni primeri</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7951&amp;forceview=1" >23. januar, opoldan</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7952&amp;forceview=1" >Rešitve s komentarji</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7953&amp;forceview=1" >Testni primeri</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7954&amp;forceview=1" >6. februar</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7955&amp;forceview=1" >Rešitve</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7956&amp;forceview=1" >Testni primeri</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7957&amp;forceview=1" >soimenjaki (3. naloga)</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7959&amp;forceview=1" >22. januar ob 12.00</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7960&amp;forceview=1" >Testni primeri</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7961&amp;forceview=1" >Rešitve s komentarji</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7962&amp;forceview=1" >22. januar ob 14.30</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7963&amp;forceview=1" >Rešitve s komentarji</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7964&amp;forceview=1" >Testni primeri</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7965&amp;forceview=1" >6. februar</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7966&amp;forceview=1" >Rešitve z razlago</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7967&amp;forceview=1" >Testni primeri</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7969&amp;forceview=1" >3. februar ob 9.00</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7970&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7971&amp;forceview=1" >Rešitve in razlaga</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7972&amp;forceview=1" >3. februar ob 11.30</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7973&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7974&amp;forceview=1" >Rešitev in razlaga</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7975&amp;forceview=1" >19. februar</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7976&amp;forceview=1" >Zapiski s ponavljanja pred izpitom</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7977&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7978&amp;forceview=1" >Rešitve in razlaga</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7979&amp;forceview=1" >Kognitivna znanost, 24. junij 2015</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7980&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7981&amp;forceview=1" >Rešitve in razlaga</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=11097&amp;forceview=1" >29. januar /dopoldan</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=11087&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=11102&amp;forceview=1" >Rešitve s komentarji</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=11099&amp;forceview=1" >29. januar / popoldan</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=11088&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=11105&amp;forceview=1" >Rešitve s komentarji</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=11420&amp;forceview=1" >15. februar</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=11363&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=11364&amp;forceview=1" >Datoteka s podatki o vremenu</option> <option value="/mod/page/view.php?id=11447&amp;forceview=1" >Rešitve s komentarji</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=15858&amp;forceview=1" >25. avgust</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=15860&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=15861&amp;forceview=1" >Rešitve s komentarji</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=18671&amp;forceview=1" >29. januar ob 12.00</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=18659&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=18672&amp;forceview=1" >29. januar ob 14.30</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=18663&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=18673&amp;forceview=1" >Rešitve (obe skupini)</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=18972&amp;forceview=1" >15. februar</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=18968&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=20897&amp;forceview=1" >Datoteka s podatki o vremenu</option> <option value="/mod/page/view.php?id=20896&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=20898&amp;forceview=1" >12. september</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=20899&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=20900&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=22776&amp;forceview=1" >23. januar ob 10.00</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=22771&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=22775&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=22778&amp;forceview=1" >23. januar ob 13.00</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=22779&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=22777&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=23112&amp;forceview=1" >7. februar</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=23109&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=23111&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=25107&amp;forceview=1" >27. avgust</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=25108&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=25109&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=27497&amp;forceview=1" >29. januar ob 9.00</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=27489&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=27496&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=27500&amp;forceview=1" >29. januar ob 11.30</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=27491&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=27501&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=27655&amp;forceview=1" >12. februar</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=27575&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=27654&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=30193&amp;forceview=1" >6. september</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=30194&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=30195&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=31433&amp;forceview=1" >29. januar - 9.00</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=31407&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=31435&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=31434&amp;forceview=1" >29. januar - 12.00</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=31409&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=31436&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=31486&amp;forceview=1" >12. februar</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=31482&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=31485&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=34414&amp;forceview=1" >3. september</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=34415&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=34628&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/assign/view.php?id=41689&amp;forceview=1" >18. januar</option> <option value="/mod/url/view.php?id=41790&amp;forceview=1" >18. januar - naloge in rešitev</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=41690&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/assign/view.php?id=41920&amp;forceview=1" >29. januar</option> <option value="/mod/url/view.php?id=43617&amp;forceview=1" >29. januar - naloge in rešitev</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=41921&amp;forceview=1" >Testi</option> </select> <noscript> <input type="submit" class="btn btn-secondary ml-1" value="Go"> </noscript> </form> </div> </div> </div> <div class="col-md-4"> <div class="float-right"> <a href="https://ucilnica.fri.uni-lj.si/mod/resource/view.php?id=7921&forceview=1" id="next-activity-link" class="btn btn-link" title="1. februar" >1. februar &#x25BA;</a> </div> </div> </div> </div> </section> </div> </div> </div> <div id="goto-top-link"> <a class="btn btn-light" role="button" href="#"> <i class="icon fa fa-arrow-up fa-fw " title="Go to top" aria-label="Go to top"></i> </a> </div> <footer id="page-footer" class="py-3 bg-dark text-light"> <div class="container"> <div id="course-footer"></div> <div class="logininfo">You are currently using guest access (<a href="https://ucilnica.fri.uni-lj.si/login/index.php">Log in</a>)</div> <div class="tool_usertours-resettourcontainer"></div> <div class="homelink"><a href="https://ucilnica.fri.uni-lj.si/course/view.php?id=166">p1</a></div> <nav class="nav navbar-nav d-md-none" aria-label="Custom menu"> <ul class="list-unstyled pt-3"> <li><a href="#" title="Language">English ‎(en)‎</a></li> <li> <ul class="list-unstyled ml-3"> <li><a href="https://ucilnica.fri.uni-lj.si/mod/page/view.php?id=7919&amp;lang=en" title="English ‎(en)‎">English ‎(en)‎</a></li> <li><a href="https://ucilnica.fri.uni-lj.si/mod/page/view.php?id=7919&amp;lang=sl" title="Slovenščina ‎(sl)‎">Slovenščina ‎(sl)‎</a></li> <li><a href="https://ucilnica.fri.uni-lj.si/mod/page/view.php?id=7919&amp;lang=ru" title="Русский ‎(ru)‎">Русский ‎(ru)‎</a></li> <li><a href="https://ucilnica.fri.uni-lj.si/mod/page/view.php?id=7919&amp;lang=ko" title="한국어 ‎(ko)‎">한국어 ‎(ko)‎</a></li> </ul> </li> </ul> </nav> <a href="https://download.moodle.org/mobile?version=2020061502.01&amp;lang=en&amp;iosappid=633359593&amp;androidappid=com.moodle.moodlemobile">Get the mobile app</a> <a href="https://ucilnica.fri.uni-lj.si/mod/page/view.php?id=32431">Obvestilo o avtorskih pravicah</a><script> //<![CDATA[ var require = { baseUrl : 'https://ucilnica.fri.uni-lj.si/lib/requirejs.php/1622586067/', // We only support AMD modules with an explicit define() statement. enforceDefine: true, skipDataMain: true, waitSeconds : 0, paths: { jquery: 'https://ucilnica.fri.uni-lj.si/lib/javascript.php/1622586067/lib/jquery/jquery-3.4.1.min', jqueryui: 'https://ucilnica.fri.uni-lj.si/lib/javascript.php/1622586067/lib/jquery/ui-1.12.1/jquery-ui.min', jqueryprivate: 'https://ucilnica.fri.uni-lj.si/lib/javascript.php/1622586067/lib/requirejs/jquery-private' }, // Custom jquery config map. map: { // '*' means all modules will get 'jqueryprivate' // for their 'jquery' dependency. '*': { jquery: 'jqueryprivate' }, // Stub module for 'process'. This is a workaround for a bug in MathJax (see MDL-60458). '*': { process: 'core/first' }, // 'jquery-private' wants the real jQuery module // though. If this line was not here, there would // be an unresolvable cyclic dependency. jqueryprivate: { jquery: 'jquery' } } }; //]]> </script> <script src="https://ucilnica.fri.uni-lj.si/lib/javascript.php/1622586067/lib/requirejs/require.min.js"></script> <script> //<![CDATA[ M.util.js_pending("core/first");require(['core/first'], function() { require(['core/prefetch']); ; require(["media_videojs/loader"], function(loader) { loader.setUp(function(videojs) { videojs.options.flash.swf = "https://ucilnica.fri.uni-lj.si/media/player/videojs/videojs/video-js.swf"; videojs.addLanguage('en', { "Audio Player": "Audio Player", "Video Player": "Video Player", "Play": "Play", "Pause": "Pause", "Replay": "Replay", "Current Time": "Current Time", "Duration": "Duration", "Remaining Time": "Remaining Time", "Stream Type": "Stream Type", "LIVE": "LIVE", "Seek to live, currently behind live": "Seek to live, currently behind live", "Seek to live, currently playing live": "Seek to live, currently playing live", "Loaded": "Loaded", "Progress": "Progress", "Progress Bar": "Progress Bar", "progress bar timing: currentTime={1} duration={2}": "{1} of {2}", "Fullscreen": "Fullscreen", "Non-Fullscreen": "Non-Fullscreen", "Mute": "Mute", "Unmute": "Unmute", "Playback Rate": "Playback Rate", "Subtitles": "Subtitles", "subtitles off": "subtitles off", "Captions": "Captions", "captions off": "captions off", "Chapters": "Chapters", "Descriptions": "Descriptions", "descriptions off": "descriptions off", "Audio Track": "Audio Track", "Volume Level": "Volume Level", "You aborted the media playback": "You aborted the media playback", "A network error caused the media download to fail part-way.": "A network error caused the media download to fail part-way.", "The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.": "The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.", "The media playback was aborted due to a corruption problem or because the media used features your browser did not support.": "The media playback was aborted due to a corruption problem or because the media used features your browser did not support.", "No compatible source was found for this media.": "No compatible source was found for this media.", "The media is encrypted and we do not have the keys to decrypt it.": "The media is encrypted and we do not have the keys to decrypt it.", "Play Video": "Play Video", "Close": "Close", "Close Modal Dialog": "Close Modal Dialog", "Modal Window": "Modal Window", "This is a modal window": "This is a modal window", "This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.": "This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.", ", opens captions settings dialog": ", opens captions settings dialog", ", opens subtitles settings dialog": ", opens subtitles settings dialog", ", opens descriptions settings dialog": ", opens descriptions settings dialog", ", selected": ", selected", "captions settings": "captions settings", "subtitles settings": "subtitles settings", "descriptions settings": "descriptions settings", "Text": "Text", "White": "White", "Black": "Black", "Red": "Red", "Green": "Green", "Blue": "Blue", "Yellow": "Yellow", "Magenta": "Magenta", "Cyan": "Cyan", "Background": "Background", "Window": "Window", "Transparent": "Transparent", "Semi-Transparent": "Semi-Transparent", "Opaque": "Opaque", "Font Size": "Font Size", "Text Edge Style": "Text Edge Style", "None": "None", "Raised": "Raised", "Depressed": "Depressed", "Uniform": "Uniform", "Dropshadow": "Dropshadow", "Font Family": "Font Family", "Proportional Sans-Serif": "Proportional Sans-Serif", "Monospace Sans-Serif": "Monospace Sans-Serif", "Proportional Serif": "Proportional Serif", "Monospace Serif": "Monospace Serif", "Casual": "Casual", "Script": "Script", "Small Caps": "Small Caps", "Reset": "Reset", "restore all settings to the default values": "restore all settings to the default values", "Done": "Done", "Caption Settings Dialog": "Caption Settings Dialog", "Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.": "Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.", "End of dialog window.": "End of dialog window.", "{1} is loading.": "{1} is loading.", "Exit Picture-in-Picture": "Exit Picture-in-Picture", "Picture-in-Picture": "Picture-in-Picture" }); }); });; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; require(['jquery', 'core/custom_interaction_events'], function($, CustomEvents) { CustomEvents.define('#single_select614799bf6a19d3', [CustomEvents.events.accessibleChange]); $('#single_select614799bf6a19d3').on(CustomEvents.events.accessibleChange, function() { var ignore = $(this).find(':selected').attr('data-ignore'); if (typeof ignore === typeof undefined) { $('#single_select_f614799bf6a19d2').submit(); } }); }); ; M.util.js_pending('core/search-input'); require(['core/search-input'], function(amd) {amd.init("614799bf6c08c"); M.util.js_complete('core/search-input');});; require(['jquery', 'core/custom_interaction_events'], function($, CustomEvents) { CustomEvents.define('#jump-to-activity', [CustomEvents.events.accessibleChange]); $('#jump-to-activity').on(CustomEvents.events.accessibleChange, function() { if (!$(this).val()) { return false; } $('#url_select_f614799bf6a19d5').submit(); }); }); ; require(['jquery', 'core/custom_interaction_events'], function($, CustomEvents) { CustomEvents.define('#single_select614799bf6a19d7', [CustomEvents.events.accessibleChange]); $('#single_select614799bf6a19d7').on(CustomEvents.events.accessibleChange, function() { var ignore = $(this).find(':selected').attr('data-ignore'); if (typeof ignore === typeof undefined) { $('#single_select_f614799bf6a19d6').submit(); } }); }); ; M.util.js_pending('theme_boost/loader'); require(['theme_boost/loader'], function() { M.util.js_complete('theme_boost/loader'); }); M.util.js_pending('theme_boost/drawer'); require(['theme_boost/drawer'], function(drawer) { drawer.init(); M.util.js_complete('theme_boost/drawer'); }); ; M.util.js_pending('core/notification'); require(['core/notification'], function(amd) {amd.init(20439, [], true); M.util.js_complete('core/notification');});; M.util.js_pending('core/log'); require(['core/log'], function(amd) {amd.setConfig({"level":"warn"}); M.util.js_complete('core/log');});; M.util.js_pending('core/page_global'); require(['core/page_global'], function(amd) {amd.init(); M.util.js_complete('core/page_global');});M.util.js_complete("core/first"); }); //]]> </script> <script> //<![CDATA[ M.str = {"moodle":{"lastmodified":"Last modified","name":"Name","error":"Error","info":"Information","yes":"Yes","no":"No","cancel":"Cancel","confirm":"Confirm","areyousure":"Are you sure?","closebuttontitle":"Close","unknownerror":"Unknown error","file":"File","url":"URL"},"repository":{"type":"Type","size":"Size","invalidjson":"Invalid JSON string","nofilesattached":"No files attached","filepicker":"File picker","logout":"Logout","nofilesavailable":"No files available","norepositoriesavailable":"Sorry, none of your current repositories can return files in the required format.","fileexistsdialogheader":"File exists","fileexistsdialog_editor":"A file with that name has already been attached to the text you are editing.","fileexistsdialog_filemanager":"A file with that name has already been attached","renameto":"Rename to \"{$a}\"","referencesexist":"There are {$a} alias\/shortcut files that use this file as their source","select":"Select"},"admin":{"confirmdeletecomments":"You are about to delete comments, are you sure?","confirmation":"Confirmation"},"debug":{"debuginfo":"Debug info","line":"Line","stacktrace":"Stack trace"},"langconfig":{"labelsep":": "}}; //]]> </script> <script> //<![CDATA[ (function() {Y.use("moodle-filter_mathjaxloader-loader",function() {M.filter_mathjaxloader.configure({"mathjaxconfig":"MathJax.Hub.Config({\r\n extensions: [\"tex2jax.js\", \"asciimath2jax.js\"],\r\n jax: [\"input\/TeX\", \"input\/AsciiMath\", \"output\/HTML-CSS\"],\r\n TeX: {\r\n extensions: [\"AMSmath.js\",\"AMSsymbols.js\",\"noErrors.js\",\"noUndefined.js\"]\r\n },\r\n asciimath2jax: {\r\n delimiters: [['`','`']]\r\n },\r\n tex2jax: {\r\n inlineMath: [ ['$','$'], [\"\\\\(\",\"\\\\)\"] ],\r\n displayMath: [ ['$$','$$'], [\"\\\\[\",\"\\\\]\"] ],\r\n processEscapes: true,\r\n ignoreClass: \"editor_atto_content\"\r\n },\r\n\r\n \"HTML-CSS\": { availableFonts: [\"TeX\"] }\r\n });","lang":"en"}); }); M.util.help_popups.setup(Y); M.util.js_pending('random614799bf6a19d8'); Y.on('domready', function() { M.util.js_complete("init"); M.util.js_complete('random614799bf6a19d8'); }); })(); //]]> </script> </div> </footer> </div> </body> </html>