Izpit je bil ... res lahek.

Ujeme

Ujeme so nekoliko spominjale na vislice. Tule je preprosta rešitev.

def ujeme(b1, b2): b = "" for i in range(min(len(b1), len(b2))): if b1[i] == b2[i]: b += b1[i] else: b += "." return b

Tipična napaka, ki ste jo delali, je, da niste upoštevali, da je lahko druga beseda krajša od prve in ste pisali for i in range(len(b1)) ali kaj podobnega, kar je v tem primeru povzročilo napako pri indeksiranju.

Še preprosteje je, če uporabimo zip, ki nas reši skrbi glede dolžine nizov.

def ujeme1(b1, b2): b = "" for c1, c2 in zip(b1, b2): if c1 == c2: b += c1 else: b += "." return b

Če znamo uporabiti if-else (kar naj bi sodilo v "osnovni repertoar", saj ste se tudi pri C-ju gotovo učili operatorja ?:), lahko napišemo takole.

def ujeme2(b1, b2): b = "" for c1, c2 in zip(b1, b2): b += c1 if c1 == c2 else "." return b

Odtod pa nas loči le še droben korak do preproste rešitve v eni sami vrstici.

def ujeme3(b1, b2): return "".join(c1 if c1 == c2 else "." for c1, c2 in zip(b1, b2))

Grep

Tale je bila pravzaprav še lažja.

def grep(mask, substr): res = [] for fn in glob.glob(mask): if substr in file(fn).read(): res.append(fn) return res

Tole seveda kar kliče po krajši rešitvi.

def grep(mask, substr): return [fn for fn in glob.glob(mask) if substr in file(fn).read()]

Bralca bratca

Tale je bila zoprna, če ste jo želeli rešiti povsem prav - tako, da pravilno deluje na vseh testnih primerih. Problem je namreč srednja knjiga: eden od bratcev bo prebral več in "vmesno" knjigo naj vzame tisti, ki bo prebral "manj več". Spodnja rešitev deluje tako, da peter zgrabi naslednjo knjigo samo, če ga branje polovice te knjige ne bo pripeljalo čez polovico vseh knjig. Izkaže se, da to da pravilno rešitev.

def razdeliKnjige(debeline): if not debeline: return 0, 0 pol = sum(debeline)/2 peter = 0 for i in range(len(debeline)): if peter+debeline[i]/2 > pol: break peter += debeline[i] return i, len(debeline)-i

Tokrat dve rešitvi v eni vrstici:

def razdeliKnjige(debeline): return debeline and (lambda x: (x, len(debeline)-x))(min((abs(sum(debeline[:i])-sum(debeline)/2), i) for i in range(len(debeline)))[1]) or (0, 0)

Tale pa deluje hitrejše: ko boste odposlušali APS 1 in 2, boste razumeli, zakaj.

def razdeliKnjige(debeline): return debeline and (lambda x: (x, len(debeline)-x))(reduce(lambda (knjig, vsota), (novknjig, debelina): (knjig,vsota+debelina) if abs(vsota-sum(debeline)/2) < abs(vsota+debelina-sum(debeline)/2) else (novknjig,vsota+debelina), enumerate(debeline))[0]+1) or (0, 0)

Ploščina

Ta je pravzaprav najpreprostejša od vseh ... le, da je večina pozabila na zadnji člen! Nekateri - redki - ste se ga spomnili, a ga obravnavali posebej. V resnici pa v Pythonu niti to ni potrebno: tale funkcija deluje povsem pravilno, le da zadnji člen postavi na začetek (kar je seveda OK)

def ploscina(oglisca): p = 0 for i in range(len(oglisca)): p += (x[i][0]+x[i-1][0])*(x[i][1]-x[i-1][1]) return abs(p)/2.

Taisto v eni vrstici ni nič zahtevnega.

def ploscina(x): return abs(sum((x[i][0]+x[i-1][0])*(x[i][1]-x[i-1][1]) for i in range(len(x)))) / 2.</div></div><div class="modified">마지막 수정됨: 수요일, 10 8월 2011, 10:20 오전</div></div> <div class="mt-5 mb-1 activity-navigation container-fluid"> <div class="row"> <div class="col-md-4"> <div class="float-left"> <a href="https://ucilnica.fri.uni-lj.si/mod/resource/view.php?id=7918&forceview=1" id="prev-activity-link" class="btn btn-link" >&#x25C4; 2. september</a> </div> </div> <div class="col-md-4"> <div class="mdl-align"> <div class="urlselect"> <form method="post" action="https://ucilnica.fri.uni-lj.si/course/jumpto.php" class="form-inline" id="url_select_f633e277449fe46"> <input type="hidden" name="sesskey" value="9Y8lHrrUCr"> <label for="jump-to-activity" class="sr-only"> ..로 바로 가기 </label> <select id="jump-to-activity" class="custom-select urlselect" name="jump" > <option value="" selected>..로 바로 가기</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7606&amp;forceview=1" >Pravila predmeta / Course Rules</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7607&amp;forceview=1" >Kaj namestiti na svoj računalnik</option> <option value="/mod/page/view.php?id=45748&amp;forceview=1" >[, ], { in } ter šumniki na Windowsih</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7612&amp;forceview=1" >Knjige in spletne strani</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7614&amp;forceview=1" >Zbirka rešenih nalog (večni osnutek)</option> <option value="/mod/page/view.php?id=40165&amp;forceview=1" >Za tiste, ki že znate programirati: lekcije na osnovi nalog iz Advent of Code 2020</option> <option value="/mod/page/view.php?id=47516&amp;forceview=1" >Novoletni tečaj numpy-ja z Advent of Code 2021</option> <option value="/mod/forum/view.php?id=7609&amp;forceview=1" >Forum za objave</option> <option value="/mod/forum/view.php?id=7610&amp;forceview=1" >Forum za vprašanja in razprave</option> <option value="/mod/url/view.php?id=38906&amp;forceview=1" >Zapiski</option> <option value="/mod/url/view.php?id=7618&amp;forceview=1" >Tečaj italijanščine</option> <option value="/mod/url/view.php?id=38907&amp;forceview=1" >Skrajšani zapiski</option> <option value="/mod/url/view.php?id=36992&amp;forceview=1" >Video posnetek gornjega</option> <option value="/mod/assign/view.php?id=15865&amp;forceview=1" >Za tiste, ki jih domača naloga dolgočasi...</option> <option value="/mod/url/view.php?id=45769&amp;forceview=1" >Python Bytecode</option> <option value="/mod/url/view.php?id=45745&amp;forceview=1" >PyCon 2016: Playing with Python Bytecode</option> <option value="/mod/assign/view.php?id=45767&amp;forceview=1" >Uganka: Prevedene funkcije</option> <option value="/mod/page/view.php?id=15856&amp;forceview=1" >Naloge</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7621&amp;forceview=1" >Naloga: Dva programa, ki bi ju bilo treba popraviti</option> <option value="/mod/assign/view.php?id=7623&amp;forceview=1" >Strelske vaje</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7912&amp;forceview=1" >26. januar, dopoldan</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7913&amp;forceview=1" >Rešitve s komentarji</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7914&amp;forceview=1" >26. januar, popoldan</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7915&amp;forceview=1" >Rešitve s komentarji</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7916&amp;forceview=1" >10. februar</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7917&amp;forceview=1" >Rešitve s komentarji</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7918&amp;forceview=1" >2. september</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7921&amp;forceview=1" >1. februar</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7922&amp;forceview=1" >Primeri za testiranje</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7923&amp;forceview=1" >Rešitvi obveznih nalog</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7924&amp;forceview=1" >Rešitve</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7925&amp;forceview=1" >Rešitve s komentarji</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7926&amp;forceview=1" >15. februar</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7927&amp;forceview=1" >Primeri za testiranje</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7928&amp;forceview=1" >Rešitve</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7929&amp;forceview=1" >27. junij (program "Bioznanosti")</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7930&amp;forceview=1" >27. junij (program "Kognitivne znanosti")</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7931&amp;forceview=1" >Rešitve s komentarji</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7932&amp;forceview=1" >6. september</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7935&amp;forceview=1" >26. januar, dopoldan</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7936&amp;forceview=1" >Testni primeri</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7937&amp;forceview=1" >Rešitev s komentarji</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7938&amp;forceview=1" >26. januar, popoldan</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7939&amp;forceview=1" >Testni primeri</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7940&amp;forceview=1" >Rešitev s komentarji</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7941&amp;forceview=1" >9. februar</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7942&amp;forceview=1" >Testni primeri</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7943&amp;forceview=1" >Rešitev s komentarji</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7944&amp;forceview=1" >30. avgust</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7945&amp;forceview=1" >Testni primeri</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7946&amp;forceview=1" >Rešitev s komentarji</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7948&amp;forceview=1" >23. januar, dopoldan</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7949&amp;forceview=1" >Rešitve s komentarji</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7950&amp;forceview=1" >Testni primeri</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7951&amp;forceview=1" >23. januar, opoldan</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7952&amp;forceview=1" >Rešitve s komentarji</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7953&amp;forceview=1" >Testni primeri</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7954&amp;forceview=1" >6. februar</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7955&amp;forceview=1" >Rešitve</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7956&amp;forceview=1" >Testni primeri</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7957&amp;forceview=1" >soimenjaki (3. naloga)</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7959&amp;forceview=1" >22. januar ob 12.00</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7960&amp;forceview=1" >Testni primeri</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7961&amp;forceview=1" >Rešitve s komentarji</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7962&amp;forceview=1" >22. januar ob 14.30</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7963&amp;forceview=1" >Rešitve s komentarji</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7964&amp;forceview=1" >Testni primeri</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7965&amp;forceview=1" >6. februar</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7966&amp;forceview=1" >Rešitve z razlago</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7967&amp;forceview=1" >Testni primeri</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7969&amp;forceview=1" >3. februar ob 9.00</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7970&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7971&amp;forceview=1" >Rešitve in razlaga</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7972&amp;forceview=1" >3. februar ob 11.30</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7973&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7974&amp;forceview=1" >Rešitev in razlaga</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7975&amp;forceview=1" >19. februar</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7976&amp;forceview=1" >Zapiski s ponavljanja pred izpitom</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7977&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7978&amp;forceview=1" >Rešitve in razlaga</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7979&amp;forceview=1" >Kognitivna znanost, 24. junij 2015</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7980&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7981&amp;forceview=1" >Rešitve in razlaga</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=11097&amp;forceview=1" >29. januar /dopoldan</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=11087&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=11102&amp;forceview=1" >Rešitve s komentarji</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=11099&amp;forceview=1" >29. januar / popoldan</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=11088&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=11105&amp;forceview=1" >Rešitve s komentarji</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=11420&amp;forceview=1" >15. februar</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=11363&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=11364&amp;forceview=1" >Datoteka s podatki o vremenu</option> <option value="/mod/page/view.php?id=11447&amp;forceview=1" >Rešitve s komentarji</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=15858&amp;forceview=1" >25. avgust</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=15860&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=15861&amp;forceview=1" >Rešitve s komentarji</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=18671&amp;forceview=1" >29. januar ob 12.00</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=18659&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=18672&amp;forceview=1" >29. januar ob 14.30</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=18663&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=18673&amp;forceview=1" >Rešitve (obe skupini)</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=18972&amp;forceview=1" >15. februar</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=18968&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=20897&amp;forceview=1" >Datoteka s podatki o vremenu</option> <option value="/mod/page/view.php?id=20896&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=20898&amp;forceview=1" >12. september</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=20899&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=20900&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=22776&amp;forceview=1" >23. januar ob 10.00</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=22771&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=22775&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=22778&amp;forceview=1" >23. januar ob 13.00</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=22779&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=22777&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=23112&amp;forceview=1" >7. februar</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=23109&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=23111&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=25107&amp;forceview=1" >27. avgust</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=25108&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=25109&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=27497&amp;forceview=1" >29. januar ob 9.00</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=27489&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=27496&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=27500&amp;forceview=1" >29. januar ob 11.30</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=27491&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=27501&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=27655&amp;forceview=1" >12. februar</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=27575&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=27654&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=30193&amp;forceview=1" >6. september</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=30194&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=30195&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=31433&amp;forceview=1" >29. januar - 9.00</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=31407&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=31435&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=31434&amp;forceview=1" >29. januar - 12.00</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=31409&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=31436&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=31486&amp;forceview=1" >12. februar</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=31482&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=31485&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=34414&amp;forceview=1" >3. september</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=34415&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=34628&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/page/view.php?id=45711&amp;forceview=1" >18. januar</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=41690&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/url/view.php?id=41790&amp;forceview=1" >Rešitve</option> <option value="/mod/page/view.php?id=45712&amp;forceview=1" >29. januar</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=41921&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/url/view.php?id=43617&amp;forceview=1" >Rešitve</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=45107&amp;forceview=1" >6. september 2021</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=45108&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/url/view.php?id=47985&amp;forceview=1" >Rešitev</option> </select> <noscript> <input type="submit" class="btn btn-secondary ml-1" value="다음"> </noscript> </form> </div> </div> </div> <div class="col-md-4"> <div class="float-right"> <a href="https://ucilnica.fri.uni-lj.si/mod/resource/view.php?id=7921&forceview=1" id="next-activity-link" class="btn btn-link" >1. februar &#x25BA;</a> </div> </div> </div> </div> </section> </div> </div> </div> <div id="goto-top-link"> <a class="btn btn-light" role="button" href="#" aria-label="Go to top"> <i class="icon fa fa-arrow-up fa-fw " aria-hidden="true" ></i> </a> </div> <footer id="page-footer" class="py-3 bg-dark text-light"> <div class="container"> <div id="course-footer"></div> <div class="logininfo">손님 계정으로 접속 (<a href="https://ucilnica.fri.uni-lj.si/login/index.php">로그인</a>)</div> <div class="tool_usertours-resettourcontainer"></div> <div class="homelink"><a href="https://ucilnica.fri.uni-lj.si/course/view.php?id=166">p1</a></div> <nav class="nav navbar-nav d-md-none" aria-label="맞춤 목록"> <ul class="list-unstyled pt-3"> <li><a href="#" title="언어">한국어 ‎(ko)‎</a></li> <li> <ul class="list-unstyled ml-3"> <li><a href="https://ucilnica.fri.uni-lj.si/mod/page/view.php?id=7919&amp;lang=en" title="언어">English ‎(en)‎</a></li> <li><a href="https://ucilnica.fri.uni-lj.si/mod/page/view.php?id=7919&amp;lang=sl" title="언어">Slovenščina ‎(sl)‎</a></li> <li><a href="https://ucilnica.fri.uni-lj.si/mod/page/view.php?id=7919&amp;lang=mk" title="언어">Македонски ‎(mk)‎</a></li> <li><a href="https://ucilnica.fri.uni-lj.si/mod/page/view.php?id=7919&amp;lang=ru" title="언어">Русский ‎(ru)‎</a></li> <li><a href="https://ucilnica.fri.uni-lj.si/mod/page/view.php?id=7919&amp;lang=ko" title="언어">한국어 ‎(ko)‎</a></li> </ul> </li> </ul> </nav> <a href="https://download.moodle.org/mobile?version=2021051710&amp;lang=ko&amp;iosappid=633359593&amp;androidappid=com.moodle.moodlemobile">Get the mobile app</a> <a href="https://ucilnica.fri.uni-lj.si/mod/page/view.php?id=32431">Obvestilo o avtorskih pravicah</a><script> //<![CDATA[ var require = { baseUrl : 'https://ucilnica.fri.uni-lj.si/lib/requirejs.php/1664617787/', // We only support AMD modules with an explicit define() statement. enforceDefine: true, skipDataMain: true, waitSeconds : 0, paths: { jquery: 'https://ucilnica.fri.uni-lj.si/lib/javascript.php/1664617787/lib/jquery/jquery-3.5.1.min', jqueryui: 'https://ucilnica.fri.uni-lj.si/lib/javascript.php/1664617787/lib/jquery/ui-1.12.1/jquery-ui.min', jqueryprivate: 'https://ucilnica.fri.uni-lj.si/lib/javascript.php/1664617787/lib/requirejs/jquery-private' }, // Custom jquery config map. map: { // '*' means all modules will get 'jqueryprivate' // for their 'jquery' dependency. '*': { jquery: 'jqueryprivate' }, // Stub module for 'process'. This is a workaround for a bug in MathJax (see MDL-60458). '*': { process: 'core/first' }, // 'jquery-private' wants the real jQuery module // though. If this line was not here, there would // be an unresolvable cyclic dependency. jqueryprivate: { jquery: 'jquery' } } }; //]]> </script> <script src="https://ucilnica.fri.uni-lj.si/lib/javascript.php/1664617787/lib/requirejs/require.min.js"></script> <script> //<![CDATA[ M.util.js_pending("core/first"); require(['core/first'], function() { require(['core/prefetch']) ; require(["media_videojs/loader"], function(loader) { loader.setUp('ko'); });; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; require(['jquery', 'core/custom_interaction_events'], function($, CustomEvents) { CustomEvents.define('#single_select633e277449fe43', [CustomEvents.events.accessibleChange]); $('#single_select633e277449fe43').on(CustomEvents.events.accessibleChange, function() { var ignore = $(this).find(':selected').attr('data-ignore'); if (typeof ignore === typeof undefined) { $('#single_select_f633e277449fe42').submit(); } }); }); ; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; require( [ 'jquery', ], function( $ ) { var uniqid = "633e27744df1d633e277449fe45"; var container = $('#searchinput-navbar-' + uniqid); var opensearch = container.find('[data-action="opensearch"]'); var input = container.find('[data-region="input"]'); var submit = container.find('[data-action="submit"]'); submit.on('click', function(e) { if (input.val() === '') { e.preventDefault(); } }); container.on('hidden.bs.collapse', function() { opensearch.removeClass('d-none'); input.val(''); }); container.on('show.bs.collapse', function() { opensearch.addClass('d-none'); }); container.on('shown.bs.collapse', function() { input.focus(); }); }); ; require(['jquery', 'core/custom_interaction_events'], function($, CustomEvents) { CustomEvents.define('#jump-to-activity', [CustomEvents.events.accessibleChange]); $('#jump-to-activity').on(CustomEvents.events.accessibleChange, function() { if (!$(this).val()) { return false; } $('#url_select_f633e277449fe46').submit(); }); }); ; require(['jquery', 'core/custom_interaction_events'], function($, CustomEvents) { CustomEvents.define('#single_select633e277449fe48', [CustomEvents.events.accessibleChange]); $('#single_select633e277449fe48').on(CustomEvents.events.accessibleChange, function() { var ignore = $(this).find(':selected').attr('data-ignore'); if (typeof ignore === typeof undefined) { $('#single_select_f633e277449fe47').submit(); } }); }); ; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('theme_boost/loader'); require(['theme_boost/loader'], function() { M.util.js_complete('theme_boost/loader'); }); M.util.js_pending('theme_boost/drawer'); require(['theme_boost/drawer'], function(drawer) { drawer.init(); M.util.js_complete('theme_boost/drawer'); }); ; M.util.js_pending('core/notification'); require(['core/notification'], function(amd) {amd.init(20439, []); M.util.js_complete('core/notification');});; M.util.js_pending('core/log'); require(['core/log'], function(amd) {amd.setConfig({"level":"warn"}); M.util.js_complete('core/log');});; M.util.js_pending('core/page_global'); require(['core/page_global'], function(amd) {amd.init(); M.util.js_complete('core/page_global');}); M.util.js_complete("core/first"); }); //]]> </script> <script> //<![CDATA[ M.str = {"moodle":{"lastmodified":"\ub9c8\uc9c0\ub9c9 \uc218\uc815\ub428","name":"\uc774\ub984","error":"\uc624\ub958","info":"\uc815\ubcf4","yes":"\uc608","no":"\uc544\ub2c8\uc624","cancel":"\ucde8\uc18c","confirm":"\ud655\uc778","areyousure":"\uacc4\uc18d\ud558\uc2dc\uaca0\uc2b5\ub2c8\uae4c?","closebuttontitle":"\ub2eb\uae30","unknownerror":"\uc54c \uc218 \uc5c6\ub294 \uc624\ub958","file":"\ud30c\uc77c","url":"URL","collapseall":"\ubaa8\ub450 \uc811\uae30","expandall":"\ubaa8\ub450 \ud3bc\uce58\uae30"},"repository":{"type":"\uc720\ud615","size":"\ud06c\uae30","invalidjson":"\uc798\ubabb\ub41c JSON \ubb38\uc790\uc5f4","nofilesattached":"\ucca8\ubd80\ubb3c \uc5c6\uc74c","filepicker":"\ud30c\uc77c \uc120\ud0dd\ub3c4\uad6c","logout":"\ub098\uac00\uae30","nofilesavailable":"\uc4f8 \uc218 \uc788\ub294 \ud30c\uc77c\uc774 \uc5c6\uc74c","norepositoriesavailable":"\uc8c4\uc1a1\ud569\ub2c8\ub2e4. \ud604\uc7ac \uc800\uc7a5\uc18c\uc911\uc5d0\uc11c \ud544\uc694\ud55c \ud3ec\ub9f7\uc73c\ub85c \ud30c\uc77c\uc744 \ubcf4\ub0b4\uc8fc\ub294 \uc800\uc7a5\uc18c\uac00 \uc5c6\uc2b5\ub2c8\ub2e4.","fileexistsdialogheader":"\ud30c\uc77c\uc774 \uc874\uc7ac\ud569\ub2c8\ub2e4.","fileexistsdialog_editor":"\uac19\uc740 \uc774\ub984\uc758 \ud30c\uc77c\uc774 \ud3b8\uc9d1\ud558\uace0 \uc788\ub294 \ubb38\uc7a5\uc5d0 \uc774\ubbf8 \ucca8\ubd80\ub418\uc5c8\uc2b5\ub2c8\ub2e4.","fileexistsdialog_filemanager":"\uac19\uc740 \uc774\ub984\uc758 \ud30c\uc77c\uc774 \uc774\ubbf8 \ucca8\ubd80\ub418\uc5b4 \uc788\uc2b5\ub2c8\ub2e4.","renameto":"\"{$a}\"\ub85c \uc774\ub984 \ubcc0\uacbd","referencesexist":"\uc774\ud30c\uc77c\uc744 \uc18c\uc2a4\ub85c \uc0ac\uc6a9\ud558\ub294 {$a} \ubcc4\uce6d \/ \ubc14\ub85c\uac00\uae30 \ud30c\uc77c\uc774 \uc788\uc2b5\ub2c8\ub2e4.","select":"\uc120\ud0dd"},"admin":{"confirmdeletecomments":"\uc815\ub9d0, \ub367\uae00\uc744 \uc0ad\uc81c\ud558\uc2dc\uaca0\uc2b5\ub2c8\uae4c? ","confirmation":"\ud655\uc815"},"debug":{"debuginfo":"Debug info","line":"Line","stacktrace":"Stack trace"},"langconfig":{"labelsep":"\u00a0:"}}; //]]> </script> <script> //<![CDATA[ (function() {Y.use("moodle-filter_mathjaxloader-loader",function() {M.filter_mathjaxloader.configure({"mathjaxconfig":"MathJax.Hub.Config({\r\nconfig: [\"Accessible.js\", \"Safe.js\"],\r\nextensions: [\"tex2jax.js\", \"asciimath2jax.js\"],\r\njax: [\"input\/TeX\", \"input\/AsciiMath\", \"output\/HTML-CSS\"],\r\nTeX: {\r\n extensions: [\"AMSmath.js\",\"AMSsymbols.js\",\"noErrors.js\",\"noUndefined.js\"]\r\n },\r\n asciimath2jax: {\r\n delimiters: [['`','`']]\r\n },\r\n tex2jax: {\r\n inlineMath: [ ['$','$'], [\"\\\\(\",\"\\\\)\"] ],\r\n displayMath: [ ['$$','$$'], [\"\\\\[\",\"\\\\]\"] ],\r\n processEscapes: true,\r\n ignoreClass: \"editor_atto_content\"\r\n },\r\nerrorSettings: { message: [\"!\"] },\r\nskipStartupTypeset: true,\r\nmessageStyle: \"none\",\r\n\"HTML-CSS\": { availableFonts: [\"TeX\"] }\r\n});","lang":"ko"}); }); M.util.help_popups.setup(Y); M.util.js_pending('random633e277449fe49'); Y.on('domready', function() { M.util.js_complete("init"); M.util.js_complete('random633e277449fe49'); }); })(); //]]> </script> </div> </footer> </div> </body> </html>