Izpit je bil ... res lahek.

Ujeme

Ujeme so nekoliko spominjale na vislice. Tule je preprosta rešitev.

def ujeme(b1, b2): b = "" for i in range(min(len(b1), len(b2))): if b1[i] == b2[i]: b += b1[i] else: b += "." return b

Tipična napaka, ki ste jo delali, je, da niste upoštevali, da je lahko druga beseda krajša od prve in ste pisali for i in range(len(b1)) ali kaj podobnega, kar je v tem primeru povzročilo napako pri indeksiranju.

Še preprosteje je, če uporabimo zip, ki nas reši skrbi glede dolžine nizov.

def ujeme1(b1, b2): b = "" for c1, c2 in zip(b1, b2): if c1 == c2: b += c1 else: b += "." return b

Če znamo uporabiti if-else (kar naj bi sodilo v "osnovni repertoar", saj ste se tudi pri C-ju gotovo učili operatorja ?:), lahko napišemo takole.

def ujeme2(b1, b2): b = "" for c1, c2 in zip(b1, b2): b += c1 if c1 == c2 else "." return b

Odtod pa nas loči le še droben korak do preproste rešitve v eni sami vrstici.

def ujeme3(b1, b2): return "".join(c1 if c1 == c2 else "." for c1, c2 in zip(b1, b2))

Grep

Tale je bila pravzaprav še lažja.

def grep(mask, substr): res = [] for fn in glob.glob(mask): if substr in file(fn).read(): res.append(fn) return res

Tole seveda kar kliče po krajši rešitvi.

def grep(mask, substr): return [fn for fn in glob.glob(mask) if substr in file(fn).read()]

Bralca bratca

Tale je bila zoprna, če ste jo želeli rešiti povsem prav - tako, da pravilno deluje na vseh testnih primerih. Problem je namreč srednja knjiga: eden od bratcev bo prebral več in "vmesno" knjigo naj vzame tisti, ki bo prebral "manj več". Spodnja rešitev deluje tako, da peter zgrabi naslednjo knjigo samo, če ga branje polovice te knjige ne bo pripeljalo čez polovico vseh knjig. Izkaže se, da to da pravilno rešitev.

def razdeliKnjige(debeline): if not debeline: return 0, 0 pol = sum(debeline)/2 peter = 0 for i in range(len(debeline)): if peter+debeline[i]/2 > pol: break peter += debeline[i] return i, len(debeline)-i

Tokrat dve rešitvi v eni vrstici:

def razdeliKnjige(debeline): return debeline and (lambda x: (x, len(debeline)-x))(min((abs(sum(debeline[:i])-sum(debeline)/2), i) for i in range(len(debeline)))[1]) or (0, 0)

Tale pa deluje hitrejše: ko boste odposlušali APS 1 in 2, boste razumeli, zakaj.

def razdeliKnjige(debeline): return debeline and (lambda x: (x, len(debeline)-x))(reduce(lambda (knjig, vsota), (novknjig, debelina): (knjig,vsota+debelina) if abs(vsota-sum(debeline)/2) < abs(vsota+debelina-sum(debeline)/2) else (novknjig,vsota+debelina), enumerate(debeline))[0]+1) or (0, 0)

Ploščina

Ta je pravzaprav najpreprostejša od vseh ... le, da je večina pozabila na zadnji člen! Nekateri - redki - ste se ga spomnili, a ga obravnavali posebej. V resnici pa v Pythonu niti to ni potrebno: tale funkcija deluje povsem pravilno, le da zadnji člen postavi na začetek (kar je seveda OK)

def ploscina(oglisca): p = 0 for i in range(len(oglisca)): p += (x[i][0]+x[i-1][0])*(x[i][1]-x[i-1][1]) return abs(p)/2.

Taisto v eni vrstici ni nič zahtevnega.

def ploscina(x): return abs(sum((x[i][0]+x[i-1][0])*(x[i][1]-x[i-1][1]) for i in range(len(x)))) / 2.</div></div><div class="modified">Zadnja sprememba: sreda, 10. avgust 2011, 10.20</div></div> <div class="mt-5 mb-1 activity-navigation container-fluid"> <div class="row"> <div class="col-md-4"> <div class="float-left"> <a href="https://ucilnica.fri.uni-lj.si/mod/resource/view.php?id=7918&forceview=1" id="prev-activity-link" class="btn btn-link" title="2. september" >&#x25C4; 2. september</a> </div> </div> <div class="col-md-4"> <div class="mdl-align"> <div class="urlselect"> <form method="post" action="https://ucilnica.fri.uni-lj.si/course/jumpto.php" class="form-inline" id="url_select_f6331fc4c2b9726"> <input type="hidden" name="sesskey" value="XLztNLzcb2"> <label for="jump-to-activity" class="sr-only"> Skoči na ... </label> <select id="jump-to-activity" class="custom-select urlselect" name="jump" > <option value="" selected>Skoči na ...</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7606&amp;forceview=1" >Pravila predmeta / Course Rules</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7607&amp;forceview=1" >Kaj namestiti na svoj računalnik</option> <option value="/mod/page/view.php?id=45748&amp;forceview=1" >[, ], { in } ter šumniki na Windowsih</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7612&amp;forceview=1" >Knjige in spletne strani</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7614&amp;forceview=1" >Zbirka rešenih nalog (večni osnutek)</option> <option value="/mod/page/view.php?id=40165&amp;forceview=1" >Za tiste, ki že znate programirati: lekcije na osnovi nalog iz Advent of Code 2020</option> <option value="/mod/page/view.php?id=47516&amp;forceview=1" >Novoletni tečaj numpy-ja z Advent of Code 2021</option> <option value="/mod/forum/view.php?id=7609&amp;forceview=1" >Forum za objave</option> <option value="/mod/forum/view.php?id=7610&amp;forceview=1" >Forum za vprašanja in razprave</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=49663&amp;forceview=1" >Izpitne naloge</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=49657&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/url/view.php?id=49662&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=48723&amp;forceview=1" >Izpitne naloge</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=48719&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/assign/view.php?id=48718&amp;forceview=1" >Oddaja izdelkov</option> <option value="/mod/url/view.php?id=48722&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=48049&amp;forceview=1" >Izpitne naloge</option> <option value="/mod/assign/view.php?id=48029&amp;forceview=1" >Oddaja izdelkov</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=48028&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/url/view.php?id=48048&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=47886&amp;forceview=1" >13.00: Izpitne naloge</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=47888&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/assign/view.php?id=47881&amp;forceview=1" >Izdelki</option> <option value="/mod/url/view.php?id=47889&amp;forceview=1" >Rešitev (13.00)</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=47887&amp;forceview=1" >15.00: Izpitne naloge</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=47884&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/assign/view.php?id=47885&amp;forceview=1" >Izdelki</option> <option value="/mod/url/view.php?id=47891&amp;forceview=1" >Rešitev (15.00)</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=47859&amp;forceview=1" >Zapiski v Python Nobetooku</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=47860&amp;forceview=1" >Isto, vendar predelano v PDF</option> <option value="/mod/url/view.php?id=38906&amp;forceview=1" >Zapiski</option> <option value="/mod/url/view.php?id=7618&amp;forceview=1" >Tečaj italijanščine</option> <option value="/mod/url/view.php?id=38907&amp;forceview=1" >Skrajšani zapiski</option> <option value="/mod/url/view.php?id=36992&amp;forceview=1" >Video posnetek gornjega</option> <option value="/mod/assign/view.php?id=15865&amp;forceview=1" >Za tiste, ki jih domača naloga dolgočasi...</option> <option value="/mod/page/view.php?id=16167&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/url/view.php?id=45769&amp;forceview=1" >Python Bytecode</option> <option value="/mod/url/view.php?id=45745&amp;forceview=1" >PyCon 2016: Playing with Python Bytecode</option> <option value="/mod/assign/view.php?id=45767&amp;forceview=1" >Uganka: Prevedene funkcije</option> <option value="/mod/url/view.php?id=45916&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/page/view.php?id=15856&amp;forceview=1" >Naloge</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7621&amp;forceview=1" >Naloga: Dva programa, ki bi ju bilo treba popraviti</option> <option value="/mod/assign/view.php?id=7623&amp;forceview=1" >Strelske vaje</option> <option value="/mod/page/view.php?id=15952&amp;forceview=1" >English translation</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7624&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/url/view.php?id=38908&amp;forceview=1" >Pogojni stavki</option> <option value="/mod/url/view.php?id=38909&amp;forceview=1" >Zanke</option> <option value="/mod/url/view.php?id=11240&amp;forceview=1" >Kako je umrl logik George Boole</option> <option value="/mod/url/view.php?id=38910&amp;forceview=1" >Povzetek obeh tem</option> <option value="/mod/url/view.php?id=36910&amp;forceview=1" >Video posnetek gornjega</option> <option value="/mod/url/view.php?id=45907&amp;forceview=1" >Malo več</option> <option value="/mod/assign/view.php?id=29831&amp;forceview=1" >Dodatni izziv: Nedvoumna števila</option> <option value="/mod/url/view.php?id=37490&amp;forceview=1" >Rešitve</option> <option value="/mod/page/view.php?id=16110&amp;forceview=1" >Naloge</option> <option value="/mod/page/view.php?id=8304&amp;forceview=1" >Naloge (dodatne)</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7637&amp;forceview=1" >Tekmovanje iz poštevanke</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7640&amp;forceview=1" >Collatzova domneva</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7643&amp;forceview=1" >Vaja iz poštevanke</option> <option value="/mod/page/view.php?id=16232&amp;forceview=1" >Ugibanje števila</option> <option value="/mod/page/view.php?id=21128&amp;forceview=1" >Program, ki ugiba sam</option> <option value="/mod/page/view.php?id=21321&amp;forceview=1" >Človek ne jezi se</option> <option value="/mod/page/view.php?id=25970&amp;forceview=1" >Računanje pi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=29939&amp;forceview=1" >Kako premagati igralnico</option> <option value="/mod/url/view.php?id=38911&amp;forceview=1" >Skupne sobe</option> <option value="/mod/assign/view.php?id=45817&amp;forceview=1" >Dolgočasna igra</option> <option value="/mod/page/view.php?id=45818&amp;forceview=1" >English translation</option> <option value="/mod/url/view.php?id=46110&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/url/view.php?id=38912&amp;forceview=1" >Zapiski</option> <option value="/mod/url/view.php?id=38913&amp;forceview=1" >Zapiski (drugi del): indeksi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7670&amp;forceview=1" >Najbolj dolgočasen tip</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7648&amp;forceview=1" >Zakaj začnemo šteti z 0</option> <option value="/mod/url/view.php?id=37755&amp;forceview=1" >Skrajšani zapiski</option> <option value="/mod/url/view.php?id=37768&amp;forceview=1" >Dodatna predavanja: numpy</option> <option value="/mod/page/view.php?id=45194&amp;forceview=1" >Naloge - numpy</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=45203&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/assign/view.php?id=37602&amp;forceview=1" >Izziv: Dovoljena števila</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=37601&amp;forceview=1" >Datoteka z intervali</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=37684&amp;forceview=1" >Še en primer (112 dovoljenih)</option> <option value="/mod/url/view.php?id=45849&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/url/view.php?id=46136&amp;forceview=1" >Veliki kih</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=46137&amp;forceview=1" >meritve.txt</option> <option value="/mod/assign/view.php?id=46138&amp;forceview=1" >Oddaja</option> <option value="/mod/url/view.php?id=46465&amp;forceview=1" >Rešitev (in sestavljanje in o sliki)</option> <option value="/mod/page/view.php?id=16247&amp;forceview=1" >Naloge</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7654&amp;forceview=1" >Naloge - drugi teden</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7659&amp;forceview=1" >Nepadajoča zaporedja</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7660&amp;forceview=1" >Razcepljanje nizov</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7664&amp;forceview=1" >Mati, bombonov bi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7667&amp;forceview=1" >Ples</option> <option value="/mod/page/view.php?id=8728&amp;forceview=1" >Razdalje med kraji</option> <option value="/mod/page/view.php?id=16419&amp;forceview=1" >Razdalje med kraji (2)</option> <option value="/mod/page/view.php?id=16418&amp;forceview=1" >Rešitev zelo dodatne naloge</option> <option value="/mod/page/view.php?id=21416&amp;forceview=1" >Vodni top med kraji</option> <option value="/mod/page/view.php?id=26115&amp;forceview=1" >Temperaturne razlike</option> <option value="/mod/page/view.php?id=30036&amp;forceview=1" >Vojna</option> <option value="/mod/url/view.php?id=38342&amp;forceview=1" >Prepovedani intervali</option> <option value="/mod/url/view.php?id=38617&amp;forceview=1" >Zajčje luknje</option> <option value="/mod/assign/view.php?id=45848&amp;forceview=1" >Pretakanje</option> <option value="/mod/url/view.php?id=46254&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/assign/view.php?id=46140&amp;forceview=1" >F.A.T.</option> <option value="/mod/url/view.php?id=46379&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/url/view.php?id=38398&amp;forceview=1" >Kako definiramo funkcije</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7672&amp;forceview=1" >Poganjanje testov</option> <option value="/mod/url/view.php?id=38402&amp;forceview=1" >Uvažanje modulov</option> <option value="/mod/url/view.php?id=38403&amp;forceview=1" >Pisanje modulov</option> <option value="/mod/url/view.php?id=38410&amp;forceview=1" >Globlje o definicijah funkcij</option> <option value="/mod/url/view.php?id=38537&amp;forceview=1" >Funkcije kot prvorazredni objekti</option> <option value="/mod/page/view.php?id=45195&amp;forceview=1" >Naloge - funkcije funkcij</option> <option value="/mod/assign/view.php?id=46335&amp;forceview=1" >Izziv: Elastique de Slovenie</option> <option value="/mod/url/view.php?id=46615&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/page/view.php?id=16444&amp;forceview=1" >Naloge</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=25697&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=16555&amp;forceview=1" >Naloge (dodatne)</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=25705&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7678&amp;forceview=1" >Razcep na prafaktorje</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7679&amp;forceview=1" >Kronogrami</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7680&amp;forceview=1" >Osem napadalnih kraljic</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7682&amp;forceview=1" >Kojn</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7684&amp;forceview=1" >Collatzova domneva 2</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7689&amp;forceview=1" >Preurejanje</option> <option value="/mod/page/view.php?id=8939&amp;forceview=1" >Spet razdalje med kraji</option> <option value="/mod/page/view.php?id=8721&amp;forceview=1" >Videi zelo dodatne naloge</option> <option value="/mod/page/view.php?id=16544&amp;forceview=1" >Potapljanje ladjic</option> <option value="/mod/page/view.php?id=21609&amp;forceview=1" >Vodni top s funkcijami</option> <option value="/mod/page/view.php?id=26463&amp;forceview=1" >Nim</option> <option value="/mod/assign/view.php?id=38662&amp;forceview=1" >2020: Topovske bitke</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=38665&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/assign/view.php?id=46333&amp;forceview=1" >Tour de Slovenie</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=46334&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/url/view.php?id=46543&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/url/view.php?id=38753&amp;forceview=1" >Metode nizov in seznamov</option> <option value="/mod/url/view.php?id=38810&amp;forceview=1" >Skrajšani zapiski</option> <option value="/mod/url/view.php?id=38807&amp;forceview=1" >Dekoratorji</option> <option value="/mod/page/view.php?id=45196&amp;forceview=1" >Naloge - dekoratorji</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=45388&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/assign/view.php?id=38858&amp;forceview=1" >Dodatni izziv: Dama z ogrlicami</option> <option value="/mod/url/view.php?id=39053&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/page/view.php?id=21780&amp;forceview=1" >Naloge</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=21628&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7700&amp;forceview=1" >Preimenovanje datotek s filmi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7701&amp;forceview=1" >Osrednja obveščevalna služba</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7708&amp;forceview=1" >Parčkanje 2: Opravljivka</option> <option value="/mod/page/view.php?id=9047&amp;forceview=1" >Maraton</option> <option value="/mod/page/view.php?id=16706&amp;forceview=1" >Hrček na kolesu</option> <option value="/mod/page/view.php?id=30410&amp;forceview=1" >Samoopisna števila</option> <option value="/mod/assign/view.php?id=38988&amp;forceview=1" >2020: Datotečni dnevnik</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=38989&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/url/view.php?id=39186&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/assign/view.php?id=46388&amp;forceview=1" >Morse</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=46389&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/url/view.php?id=46662&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/url/view.php?id=39043&amp;forceview=1" >Zapiski</option> <option value="/mod/url/view.php?id=39045&amp;forceview=1" >Skrajšani zapiski</option> <option value="/mod/page/view.php?id=25687&amp;forceview=1" >Naloge</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=25760&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7718&amp;forceview=1" >Vislice</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7719&amp;forceview=1" >Znanci iz Picase</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7722&amp;forceview=1" >Izvozniki</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7725&amp;forceview=1" >Inventar</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7730&amp;forceview=1" >Jedilniki</option> <option value="/mod/page/view.php?id=9281&amp;forceview=1" >Barvanje</option> <option value="/mod/page/view.php?id=16938&amp;forceview=1" >Glasbena lestvica</option> <option value="/mod/page/view.php?id=21872&amp;forceview=1" >Spet tviti - s slovarji</option> <option value="/mod/page/view.php?id=26522&amp;forceview=1" >Županske volitve</option> <option value="/mod/page/view.php?id=30593&amp;forceview=1" >Stiskanje besedil</option> <option value="/mod/assign/view.php?id=39058&amp;forceview=1" >Naloga iz 2020/21: Srečanja</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=39059&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/assign/view.php?id=46663&amp;forceview=1" >Marsovci</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=46664&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/url/view.php?id=46825&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/url/view.php?id=39335&amp;forceview=1" >Zapiski</option> <option value="/mod/url/view.php?id=40567&amp;forceview=1" >Zakaj se to učimo</option> <option value="/mod/url/view.php?id=39569&amp;forceview=1" >Generatorji, iteratorji</option> <option value="/mod/page/view.php?id=45197&amp;forceview=1" >Naloge - generatorji</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=45207&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/url/view.php?id=39571&amp;forceview=1" >Dva, trije strici iz ozadja</option> <option value="/mod/page/view.php?id=45202&amp;forceview=1" >Naloge - funkcijsko programiranje</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=45709&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/url/view.php?id=39572&amp;forceview=1" >Functional Programming HOWTO</option> <option value="/mod/page/view.php?id=16784&amp;forceview=1" >Naloge</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=25796&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=25685&amp;forceview=1" >Naloge - razno (lažje)</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=25706&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=25686&amp;forceview=1" >Naloge - algoritmične (težje)</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=25901&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7760&amp;forceview=1" >Čebelja statistika</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7766&amp;forceview=1" >Miklavževa knjiga</option> <option value="/mod/page/view.php?id=10916&amp;forceview=1" >Igra</option> <option value="/mod/page/view.php?id=17359&amp;forceview=1" >Socialna mreža</option> <option value="/mod/page/view.php?id=22206&amp;forceview=1" >Minolovec</option> <option value="/mod/page/view.php?id=26755&amp;forceview=1" >Filmski igralci</option> <option value="/mod/page/view.php?id=30788&amp;forceview=1" >Kaladont na hitro</option> <option value="/mod/assign/view.php?id=46817&amp;forceview=1" >Marsovci v vrsto</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=46818&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/url/view.php?id=46950&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7769&amp;forceview=1" >Zapiski</option> <option value="/mod/url/view.php?id=7770&amp;forceview=1" >Stran za ilustracijo imen</option> <option value="/mod/url/view.php?id=39776&amp;forceview=1" >Kako je vse to v resnici shranjeno?</option> <option value="/mod/page/view.php?id=45198&amp;forceview=1" >Naloge - Kam Python shranjuje stvari</option> <option value="/mod/url/view.php?id=39907&amp;forceview=1" >Luciano Ramalho: Fluent Python</option> <option value="/mod/page/view.php?id=17092&amp;forceview=1" >Naloge</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=25856&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7775&amp;forceview=1" >Funkcije za delo z vektorji</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7777&amp;forceview=1" >O kuharju, ki ni znal šteti</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7779&amp;forceview=1" >Podjetne čebele</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7784&amp;forceview=1" >Distribucijska mreža</option> <option value="/mod/page/view.php?id=22207&amp;forceview=1" >Unikati</option> <option value="/mod/page/view.php?id=26756&amp;forceview=1" >Menjave</option> <option value="/mod/assign/view.php?id=40073&amp;forceview=1" >2020/21: Pripovedke iz gozda</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=40074&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/assign/view.php?id=46861&amp;forceview=1" >Dol z Marsovci!</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=46862&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=46864&amp;forceview=1" >English translation</option> <option value="/mod/url/view.php?id=47056&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/url/view.php?id=40138&amp;forceview=1" >Oblikovanje nizov</option> <option value="/mod/url/view.php?id=40139&amp;forceview=1" >Delo z datotekami</option> <option value="/mod/url/view.php?id=40196&amp;forceview=1" >Skrajšani zapiski o gornjem</option> <option value="/mod/url/view.php?id=40141&amp;forceview=1" >Binarne datoteke, kodiranje besedil</option> <option value="/mod/page/view.php?id=17389&amp;forceview=1" >Naloge</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=25927&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7742&amp;forceview=1" >Osebe v Picasi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7744&amp;forceview=1" >Velikosti slik</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7749&amp;forceview=1" >Pisma sv. Miklavžu</option> <option value="/mod/page/view.php?id=9409&amp;forceview=1" >Oblikovanje tekačev</option> <option value="/mod/page/view.php?id=17538&amp;forceview=1" >Tečajna lista</option> <option value="/mod/page/view.php?id=22306&amp;forceview=1" >Minobot</option> <option value="/mod/page/view.php?id=26840&amp;forceview=1" >Zaspani stražarji</option> <option value="/mod/page/view.php?id=30967&amp;forceview=1" >Skrite slike</option> <option value="/mod/assign/view.php?id=47016&amp;forceview=1" >Načrt napada</option> <option value="/mod/url/view.php?id=47506&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/url/view.php?id=40457&amp;forceview=1" >Rekurzivne funkcije na rodbinskem drevesu</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=10197&amp;forceview=1" >Rodovnik</option> <option value="/mod/url/view.php?id=40458&amp;forceview=1" >Rekurzivne funkcije na seznamih</option> <option value="/mod/url/view.php?id=40459&amp;forceview=1" >Rekurzija naprej in nazaj</option> <option value="/mod/url/view.php?id=40465&amp;forceview=1" >Preiskovanje v globino in v širino</option> <option value="/mod/url/view.php?id=40466&amp;forceview=1" >Day 10: Adapter Array (AoC 2020)</option> <option value="/mod/page/view.php?id=47291&amp;forceview=1" >Naloge (ponovitev)</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=47300&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=17586&amp;forceview=1" >Naloge</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=26686&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7797&amp;forceview=1" >Naloge (dodatne)</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=26692&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7802&amp;forceview=1" >Rekurzivni izpis seznamov</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7804&amp;forceview=1" >Kraji in reči</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7806&amp;forceview=1" >Megleno gorovje</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7811&amp;forceview=1" >Novakovi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=10332&amp;forceview=1" >Novakovi starši</option> <option value="/mod/page/view.php?id=17704&amp;forceview=1" >Adamovo potomstvo</option> <option value="/mod/page/view.php?id=22418&amp;forceview=1" >Premoženje Novakovih</option> <option value="/mod/page/view.php?id=26948&amp;forceview=1" >Rim (nadaljevanje naloge Nim)</option> <option value="/mod/page/view.php?id=31157&amp;forceview=1" >Orbite</option> <option value="/mod/assign/view.php?id=47196&amp;forceview=1" >Kalibracija laserja</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=47197&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/url/view.php?id=47564&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/assign/view.php?id=47421&amp;forceview=1" >Specops</option> <option value="/mod/page/view.php?id=47504&amp;forceview=1" >English translation</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=47505&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/url/view.php?id=47666&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7817&amp;forceview=1" >Namestitev PyQt</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7814&amp;forceview=1" >Zapiski</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7815&amp;forceview=1" >Modul risar</option> <option value="/mod/page/view.php?id=47511&amp;forceview=1" >Namesto predavanj: Novoletna slikarska kolonija</option> <option value="/mod/page/view.php?id=17706&amp;forceview=1" >Naloge</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7827&amp;forceview=1" >Album</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7829&amp;forceview=1" >Čebelji let</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7834&amp;forceview=1" >Pike</option> <option value="/mod/page/view.php?id=10506&amp;forceview=1" >Kalkulator</option> <option value="/mod/page/view.php?id=17920&amp;forceview=1" >Boti</option> <option value="/mod/page/view.php?id=27145&amp;forceview=1" >Potniki</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7838&amp;forceview=1" >Definiranje novega razreda</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7839&amp;forceview=1" >Modul zelva</option> <option value="/mod/url/view.php?id=41427&amp;forceview=1" >Dedovanje, navidezne metode...</option> <option value="/mod/url/view.php?id=40777&amp;forceview=1" >Krajši in razširjeni zapiski o objektnem programiranju</option> <option value="/mod/url/view.php?id=41128&amp;forceview=1" >Posebne metode razredov</option> <option value="/mod/page/view.php?id=27158&amp;forceview=1" >Naloge</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=27159&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7850&amp;forceview=1" >Želva z žigom</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7852&amp;forceview=1" >Neobčutljivi slovar</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7858&amp;forceview=1" >Filtri</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7860&amp;forceview=1" >Čebela v razredu</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7863&amp;forceview=1" >Obiranje</option> <option value="/mod/url/view.php?id=7864&amp;forceview=1" >Posnetek tega, kar morate narediti</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7872&amp;forceview=1" >Undo za želvo</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7876&amp;forceview=1" >Potniki</option> <option value="/mod/page/view.php?id=10585&amp;forceview=1" >Dolžina želve</option> <option value="/mod/page/view.php?id=10746&amp;forceview=1" >Božiček (in parkelj)</option> <option value="/mod/page/view.php?id=17921&amp;forceview=1" >Guugu Yimithirr</option> <option value="/mod/page/view.php?id=18167&amp;forceview=1" >Objektni boti</option> <option value="/mod/page/view.php?id=22618&amp;forceview=1" >Objektni minoboti</option> <option value="/mod/page/view.php?id=27309&amp;forceview=1" >Avtobusi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=31267&amp;forceview=1" >Objekti v orbiti</option> <option value="/mod/assign/view.php?id=47665&amp;forceview=1" >Bitka</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7879&amp;forceview=1" >Uporabniški vmesniki</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7880&amp;forceview=1" >Primeri</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=31306&amp;forceview=1" >Qt5 creator za Windows</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7912&amp;forceview=1" >26. januar, dopoldan</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7913&amp;forceview=1" >Rešitve s komentarji</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7914&amp;forceview=1" >26. januar, popoldan</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7915&amp;forceview=1" >Rešitve s komentarji</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7916&amp;forceview=1" >10. februar</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7917&amp;forceview=1" >Rešitve s komentarji</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7918&amp;forceview=1" >2. september</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7921&amp;forceview=1" >1. februar</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7922&amp;forceview=1" >Primeri za testiranje</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7923&amp;forceview=1" >Rešitvi obveznih nalog</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7924&amp;forceview=1" >Rešitve</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7925&amp;forceview=1" >Rešitve s komentarji</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7926&amp;forceview=1" >15. februar</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7927&amp;forceview=1" >Primeri za testiranje</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7928&amp;forceview=1" >Rešitve</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7929&amp;forceview=1" >27. junij (program "Bioznanosti")</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7930&amp;forceview=1" >27. junij (program "Kognitivne znanosti")</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7931&amp;forceview=1" >Rešitve s komentarji</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7932&amp;forceview=1" >6. september</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7935&amp;forceview=1" >26. januar, dopoldan</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7936&amp;forceview=1" >Testni primeri</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7937&amp;forceview=1" >Rešitev s komentarji</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7938&amp;forceview=1" >26. januar, popoldan</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7939&amp;forceview=1" >Testni primeri</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7940&amp;forceview=1" >Rešitev s komentarji</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7941&amp;forceview=1" >9. februar</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7942&amp;forceview=1" >Testni primeri</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7943&amp;forceview=1" >Rešitev s komentarji</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7944&amp;forceview=1" >30. avgust</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7945&amp;forceview=1" >Testni primeri</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7946&amp;forceview=1" >Rešitev s komentarji</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7948&amp;forceview=1" >23. januar, dopoldan</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7949&amp;forceview=1" >Rešitve s komentarji</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7950&amp;forceview=1" >Testni primeri</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7951&amp;forceview=1" >23. januar, opoldan</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7952&amp;forceview=1" >Rešitve s komentarji</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7953&amp;forceview=1" >Testni primeri</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7954&amp;forceview=1" >6. februar</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7955&amp;forceview=1" >Rešitve</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7956&amp;forceview=1" >Testni primeri</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7957&amp;forceview=1" >soimenjaki (3. naloga)</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7959&amp;forceview=1" >22. januar ob 12.00</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7960&amp;forceview=1" >Testni primeri</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7961&amp;forceview=1" >Rešitve s komentarji</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7962&amp;forceview=1" >22. januar ob 14.30</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7963&amp;forceview=1" >Rešitve s komentarji</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7964&amp;forceview=1" >Testni primeri</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7965&amp;forceview=1" >6. februar</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7966&amp;forceview=1" >Rešitve z razlago</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7967&amp;forceview=1" >Testni primeri</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7969&amp;forceview=1" >3. februar ob 9.00</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7970&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7971&amp;forceview=1" >Rešitve in razlaga</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7972&amp;forceview=1" >3. februar ob 11.30</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7973&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7974&amp;forceview=1" >Rešitev in razlaga</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7975&amp;forceview=1" >19. februar</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7976&amp;forceview=1" >Zapiski s ponavljanja pred izpitom</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7977&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7978&amp;forceview=1" >Rešitve in razlaga</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7979&amp;forceview=1" >Kognitivna znanost, 24. junij 2015</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=7980&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=7981&amp;forceview=1" >Rešitve in razlaga</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=11097&amp;forceview=1" >29. januar /dopoldan</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=11087&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=11102&amp;forceview=1" >Rešitve s komentarji</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=11099&amp;forceview=1" >29. januar / popoldan</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=11088&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=11105&amp;forceview=1" >Rešitve s komentarji</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=11420&amp;forceview=1" >15. februar</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=11363&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=11364&amp;forceview=1" >Datoteka s podatki o vremenu</option> <option value="/mod/page/view.php?id=11447&amp;forceview=1" >Rešitve s komentarji</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=15858&amp;forceview=1" >25. avgust</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=15860&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=15861&amp;forceview=1" >Rešitve s komentarji</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=18671&amp;forceview=1" >29. januar ob 12.00</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=18659&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=18672&amp;forceview=1" >29. januar ob 14.30</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=18663&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=18673&amp;forceview=1" >Rešitve (obe skupini)</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=18972&amp;forceview=1" >15. februar</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=18968&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=20897&amp;forceview=1" >Datoteka s podatki o vremenu</option> <option value="/mod/page/view.php?id=20896&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=20898&amp;forceview=1" >12. september</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=20899&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=20900&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=22776&amp;forceview=1" >23. januar ob 10.00</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=22771&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=22775&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=22778&amp;forceview=1" >23. januar ob 13.00</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=22779&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=22777&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=23112&amp;forceview=1" >7. februar</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=23109&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=23111&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=25107&amp;forceview=1" >27. avgust</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=25108&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=25109&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=27497&amp;forceview=1" >29. januar ob 9.00</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=27489&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=27496&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=27500&amp;forceview=1" >29. januar ob 11.30</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=27491&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=27501&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=27655&amp;forceview=1" >12. februar</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=27575&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=27654&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=30193&amp;forceview=1" >6. september</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=30194&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=30195&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=31433&amp;forceview=1" >29. januar - 9.00</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=31407&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=31435&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=31434&amp;forceview=1" >29. januar - 12.00</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=31409&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=31436&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=31486&amp;forceview=1" >12. februar</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=31482&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=31485&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=34414&amp;forceview=1" >3. september</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=34415&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/page/view.php?id=34628&amp;forceview=1" >Rešitev</option> <option value="/mod/page/view.php?id=45711&amp;forceview=1" >18. januar</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=41690&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/url/view.php?id=41790&amp;forceview=1" >Rešitve</option> <option value="/mod/page/view.php?id=45712&amp;forceview=1" >29. januar</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=41921&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/url/view.php?id=43617&amp;forceview=1" >Rešitve</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=45107&amp;forceview=1" >6. september 2021</option> <option value="/mod/resource/view.php?id=45108&amp;forceview=1" >Testi</option> <option value="/mod/url/view.php?id=47985&amp;forceview=1" >Rešitev</option> </select> <noscript> <input type="submit" class="btn btn-secondary ml-1" value="Pojdi"> </noscript> </form> </div> </div> </div> <div class="col-md-4"> <div class="float-right"> <a href="https://ucilnica.fri.uni-lj.si/mod/resource/view.php?id=7921&forceview=1" id="next-activity-link" class="btn btn-link" title="1. februar" >1. februar &#x25BA;</a> </div> </div> </div> </div> </section> </div> </div> </div> <div id="goto-top-link"> <a class="btn btn-light" role="button" href="#" aria-label="Pojdi na vrh"> <i class="icon fa fa-arrow-up fa-fw " aria-hidden="true" ></i> </a> </div> <footer id="page-footer" class="py-3 bg-dark text-light"> <div class="container"> <div id="course-footer"></div> <div class="logininfo">Trenutno uporabljate gostujoči dostop (<a href="https://ucilnica.fri.uni-lj.si/login/index.php">Prijavite se</a>)</div> <div class="tool_usertours-resettourcontainer"></div> <div class="homelink"><a href="https://ucilnica.fri.uni-lj.si/course/view.php?id=166">p1</a></div> <nav class="nav navbar-nav d-md-none" aria-label="Meni po meri"> <ul class="list-unstyled pt-3"> <li><a href="#" title="Jezik">Slovenščina ‎(sl)‎</a></li> <li> <ul class="list-unstyled ml-3"> <li><a href="https://ucilnica.fri.uni-lj.si/mod/page/view.php?id=7919&amp;lang=en" title="English ‎(en)‎">English ‎(en)‎</a></li> <li><a href="https://ucilnica.fri.uni-lj.si/mod/page/view.php?id=7919&amp;lang=sl" title="Slovenščina ‎(sl)‎">Slovenščina ‎(sl)‎</a></li> <li><a href="https://ucilnica.fri.uni-lj.si/mod/page/view.php?id=7919&amp;lang=ru" title="Русский ‎(ru)‎">Русский ‎(ru)‎</a></li> <li><a href="https://ucilnica.fri.uni-lj.si/mod/page/view.php?id=7919&amp;lang=ko" title="한국어 ‎(ko)‎">한국어 ‎(ko)‎</a></li> </ul> </li> </ul> </nav> <a href="https://download.moodle.org/mobile?version=2021051703.01&amp;lang=sl&amp;iosappid=633359593&amp;androidappid=com.moodle.moodlemobile">Pridobi mobilno aplikacijo</a> <a href="https://ucilnica.fri.uni-lj.si/mod/page/view.php?id=32431">Obvestilo o avtorskih pravicah</a><script> //<![CDATA[ var require = { baseUrl : 'https://ucilnica.fri.uni-lj.si/lib/requirejs.php/1663627759/', // We only support AMD modules with an explicit define() statement. enforceDefine: true, skipDataMain: true, waitSeconds : 0, paths: { jquery: 'https://ucilnica.fri.uni-lj.si/lib/javascript.php/1663627759/lib/jquery/jquery-3.5.1.min', jqueryui: 'https://ucilnica.fri.uni-lj.si/lib/javascript.php/1663627759/lib/jquery/ui-1.12.1/jquery-ui.min', jqueryprivate: 'https://ucilnica.fri.uni-lj.si/lib/javascript.php/1663627759/lib/requirejs/jquery-private' }, // Custom jquery config map. map: { // '*' means all modules will get 'jqueryprivate' // for their 'jquery' dependency. '*': { jquery: 'jqueryprivate' }, // Stub module for 'process'. This is a workaround for a bug in MathJax (see MDL-60458). '*': { process: 'core/first' }, // 'jquery-private' wants the real jQuery module // though. If this line was not here, there would // be an unresolvable cyclic dependency. jqueryprivate: { jquery: 'jquery' } } }; //]]> </script> <script src="https://ucilnica.fri.uni-lj.si/lib/javascript.php/1663627759/lib/requirejs/require.min.js"></script> <script> //<![CDATA[ M.util.js_pending("core/first"); require(['core/first'], function() { require(['core/prefetch']) ; require(["media_videojs/loader"], function(loader) { loader.setUp('en'); });; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; require(['jquery', 'core/custom_interaction_events'], function($, CustomEvents) { CustomEvents.define('#single_select6331fc4c2b9723', [CustomEvents.events.accessibleChange]); $('#single_select6331fc4c2b9723').on(CustomEvents.events.accessibleChange, function() { var ignore = $(this).find(':selected').attr('data-ignore'); if (typeof ignore === typeof undefined) { $('#single_select_f6331fc4c2b9722').submit(); } }); }); ; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; require( [ 'jquery', ], function( $ ) { var uniqid = "6331fc4c2f0286331fc4c2b9725"; var container = $('#searchinput-navbar-' + uniqid); var opensearch = container.find('[data-action="opensearch"]'); var input = container.find('[data-region="input"]'); var submit = container.find('[data-action="submit"]'); submit.on('click', function(e) { if (input.val() === '') { e.preventDefault(); } }); container.on('hidden.bs.collapse', function() { opensearch.removeClass('d-none'); input.val(''); }); container.on('show.bs.collapse', function() { opensearch.addClass('d-none'); }); container.on('shown.bs.collapse', function() { input.focus(); }); }); ; require(['jquery', 'core/custom_interaction_events'], function($, CustomEvents) { CustomEvents.define('#jump-to-activity', [CustomEvents.events.accessibleChange]); $('#jump-to-activity').on(CustomEvents.events.accessibleChange, function() { if (!$(this).val()) { return false; } $('#url_select_f6331fc4c2b9726').submit(); }); }); ; require(['jquery', 'core/custom_interaction_events'], function($, CustomEvents) { CustomEvents.define('#single_select6331fc4c2b9728', [CustomEvents.events.accessibleChange]); $('#single_select6331fc4c2b9728').on(CustomEvents.events.accessibleChange, function() { var ignore = $(this).find(':selected').attr('data-ignore'); if (typeof ignore === typeof undefined) { $('#single_select_f6331fc4c2b9727').submit(); } }); }); ; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('filter_syntaxhighlighter/hljs'); require(['filter_syntaxhighlighter/hljs'], function(amd) {amd.initHighlighting(); M.util.js_complete('filter_syntaxhighlighter/hljs');});; M.util.js_pending('theme_boost/loader'); require(['theme_boost/loader'], function() { M.util.js_complete('theme_boost/loader'); }); M.util.js_pending('theme_boost/drawer'); require(['theme_boost/drawer'], function(drawer) { drawer.init(); M.util.js_complete('theme_boost/drawer'); }); ; M.util.js_pending('core/notification'); require(['core/notification'], function(amd) {amd.init(20439, []); M.util.js_complete('core/notification');});; M.util.js_pending('core/log'); require(['core/log'], function(amd) {amd.setConfig({"level":"warn"}); M.util.js_complete('core/log');});; M.util.js_pending('core/page_global'); require(['core/page_global'], function(amd) {amd.init(); M.util.js_complete('core/page_global');}); M.util.js_complete("core/first"); }); //]]> </script> <script> //<![CDATA[ M.str = {"moodle":{"lastmodified":"Zadnja sprememba","name":"Ime","error":"Napaka","info":"Informacije","yes":"Da","no":"Ne","cancel":"Prekli\u010di","confirm":"Potrdi","areyousure":"Ste prepri\u010dani?","closebuttontitle":"Zapri","unknownerror":"Neznana napaka","file":"Datoteka","url":"URL","collapseall":"Skr\u010di vse","expandall":"Raz\u0161iri vse"},"repository":{"type":"Tip","size":"Velikost","invalidjson":"Neveljaven JSON niz","nofilesattached":"Ni pripetih datotek","filepicker":"Izbirnik datotek","logout":"Odjava","nofilesavailable":"Ni datotek na voljo","norepositoriesavailable":"Oprostite, noben od trenutnih skladi\u0161\u010d ne more vra\u010dati datotek v zahtevani obliki.","fileexistsdialogheader":"Datoteka obstaja","fileexistsdialog_editor":"Datoteka s tem imenom je \u017ee pripeta v besedilo, ki ga urejate.","fileexistsdialog_filemanager":"Datoteka s tem imenom je \u017ee pripeta","renameto":"Preimenujte v \"{$a}\"","referencesexist":"Obstaja {$a} aliasov\/bli\u017enjic datotek, ki uporabljajo to datoteko kot vir","select":"Izberi"},"admin":{"confirmdeletecomments":"Izbrisali boste komentarje. Ste prepri\u010dani?","confirmation":"Potrditev"},"debug":{"debuginfo":"Razhro\u0161\u010devalne podrobnosti","line":"Vrstica","stacktrace":"Sled sklada"},"langconfig":{"labelsep":":"}}; //]]> </script> <script> //<![CDATA[ (function() {Y.use("moodle-filter_mathjaxloader-loader",function() {M.filter_mathjaxloader.configure({"mathjaxconfig":"MathJax.Hub.Config({\r\n extensions: [\"tex2jax.js\", \"asciimath2jax.js\"],\r\n jax: [\"input\/TeX\", \"input\/AsciiMath\", \"output\/HTML-CSS\"],\r\n TeX: {\r\n extensions: [\"AMSmath.js\",\"AMSsymbols.js\",\"noErrors.js\",\"noUndefined.js\"]\r\n },\r\n asciimath2jax: {\r\n delimiters: [['`','`']]\r\n },\r\n tex2jax: {\r\n inlineMath: [ ['$','$'], [\"\\\\(\",\"\\\\)\"] ],\r\n displayMath: [ ['$$','$$'], [\"\\\\[\",\"\\\\]\"] ],\r\n processEscapes: true,\r\n ignoreClass: \"editor_atto_content\"\r\n },\r\n\r\n \"HTML-CSS\": { availableFonts: [\"TeX\"] }\r\n });","lang":"sl"}); }); M.util.help_popups.setup(Y); M.util.js_pending('random6331fc4c2b9729'); Y.on('domready', function() { M.util.js_complete("init"); M.util.js_complete('random6331fc4c2b9729'); }); })(); //]]> </script> </div> </footer> </div> </body> </html>