Namen obveznih nalog je bil, očitno, preveriti ali ste resnični avtorji svojih domačih nalog. Tisti, ki prav teh dveh nalog niste naredili, ste smeli uporabiti komentirane objavljene rešitve, za katere se seveda pričakuje, da ste jih, tako kot drug material, doma pogledali.

Praštevila

V svojih programih ste morali stavek, ki doda v seznam praštevilo in potenco,

t.append((p, d)) spremeniti taok, da je dodal le praštevilo, t.append(p)

Snežinke

Potrebno je bilo le dodati pogoj pred zanko, ki spusti snežinko. Detajli so odvisni od tega, kakšen program ste napisali, v osnovi pa je potrebno dodati if (glej spodaj) in pobrisati postavljanje na začetek:

if snezinka[0].y() < risar.maxY: # to smo dodali for krak in snezinka: # to imamo od prej krak.setPos(krak.x(), krak.y()+hitrost[i]) # ostalo pobrišemo

Last modified: Wednesday, 10 August 2011, 10:21 AM