Za prvi občutek so tule zbrane rešitve vseh šestih nalog. Komentirane rešitve so na drugi strani.

def jeZenska(emso): return emso[9] >= '5' def stevilo_srecnezev(razpored): srecnih = 0 n = len(razpored) for i in range(n): srecnih += jeZenska(razpored[i-1]) != jeZenska(razpored(i)) != jeZenska(razpored[(i+1)%n]) return srecnih def razporedi(gostje): zenske = [gost for gost in gostje if jeZenska(gost)] moski = [gost for gost in gostje if not jeZenska(gost)] razpored = [] for par in zip(moski, zenske): razpored += par parov = len(razpored)/2 razpored += moski[parov:] + zenske[parov:] return razpored def enaka_razporeda(razpored1, razpored2): for i in range(len(razpored2)): if razpored2 == razpored1[i:]+razpored1[:i]: return True return not razpored1 and not razpored2 def read_hosts(): d = {} for line in file("hosts"): if "#" in line: line = line[:line.find("#")] line = line.strip() if line: name, ip = line.split() d[name] = ip return d import re def find_URLs(s): return re.findall(r"\bhttps?://\S*", s)
Last modified: Wednesday, 10 August 2011, 10:21 AM