Zapiski s ponavljanja pred izpitom

Notebook
In [1]:
otroci = {
  "Adam": ["Matjaž", "Cilka", "Daniel", "Erik"],
  "Aleksander": [],
  "Alenka": [],
  "Barbara": [],
  "Cilka": [],
  "Daniel": ["Elizabeta", "Hans"],
  "Erik": [],
  "Elizabeta": ["Ludvik", "Jurij", "Barbara", "Herman", "Mihael"],
  "Franc": [],
  "Herman": ["Margareta"],
  "Hans": [],
  "Jožef": ["Alenka", "Aleksander", "Petra"],
  "Jurij": ["Franc", "Jožef"],
  "Ludvik": [],
  "Margareta": [],
  "Matjaž": ["Viljem"],
  "Mihael": [],
  "Petra": [],
  "Tadeja": [],
  "Viljem": ["Tadeja"],
}

def je_zenska(ime):
  return ime[-1] == "a"

def koliko_sester(ime):
  sester = 0
  for druzina in otroci.values():
    if ime in druzina:
      break
  else:
    druzina = [ime]
  for clovek in druzina:
    if je_zenska(clovek):
      sester += 1
  if je_zenska(ime):
    sester -= 1
  return sester


def najvec_sester():
  s = []
  for clovek in otroci:
    s.append((koliko_sester(clovek), clovek))
  return max(s)[1]

print(najvec_sester())
Aleksander

In [4]:
def najvec_sester_v_druzini(druzina):
  print([je_zenska(ime) for ime in druzina])
  
print(najvec_sester_v_druzini(["Maja", "Aleksander", "Petra"]))
[True, False, True]
None

In [7]:
def najvec_sester_v_druzini(druzina):
  return sum([je_zenska(ime) for ime in druzina])
  
print(najvec_sester_v_druzini(["Maja", "Aleksander", "Petra"]))
2

In [9]:
def najvec_sester_v_druzini(druzina):
  zensk = sum(je_zenska(ime) for ime in druzina)
  if zensk == len(druzina):
    return zensk - 1, druzina[0]
  else:
    moski = [ime for ime in druzina if not je_zenska(ime)]
    return zensk, moski[0]
  
print(najvec_sester_v_druzini(["Maja", "Aleksander", "Petra"]))
print(najvec_sester_v_druzini(["Maja", "Aleksander", "Petra", "Jože"]))
print(najvec_sester_v_druzini(["Maja", "Aleksandra", "Petra"]))
(2, 'Aleksander')
(2, 'Aleksander')
(2, 'Maja')

In [10]:
[najvec_sester_v_druzini(druzina) for druzina in otroci.values()]
---------------------------------------------------------------------------
IndexError                Traceback (most recent call last)
<ipython-input-10-1586b4bdb666> in <module>()
----> 1 [najvec_sester_v_druzini(druzina) for druzina in otroci.values()]

<ipython-input-10-1586b4bdb666> in <listcomp>(.0)
----> 1 [najvec_sester_v_druzini(druzina) for druzina in otroci.values()]

<ipython-input-9-d72043a89c40> in najvec_sester_v_druzini(druzina)
   2   zensk = sum(je_zenska(ime) for ime in druzina)
   3   if zensk == len(druzina):
----> 4     return zensk - 1, druzina[0]
   5   else:
   6     moski = [ime for ime in druzina if not je_zenska(ime)]

IndexError: list index out of range
In [11]:
def najvec_sester_v_druzini(druzina):
  zensk = sum(je_zenska(ime) for ime in druzina)
  if not zensk:
    return 0, ""
  if zensk == len(druzina):
    return zensk - 1, druzina[0]
  else:
    moski = [ime for ime in druzina if not je_zenska(ime)]
    return zensk, moski[0]
  
print(najvec_sester_v_druzini(["Maja", "Aleksander", "Petra"]))
print(najvec_sester_v_druzini([]))v
(2, 'Aleksander')
(0, '')

In [12]:
[najvec_sester_v_druzini(druzina) for druzina in otroci.values()]
Out[12]:
[(0, ''),
 (0, ''),
 (1, 'Matjaž'),
 (0, ''),
 (0, ''),
 (0, ''),
 (0, ''),
 (1, 'Hans'),
 (0, ''),
 (0, ''),
 (2, 'Urša'),
 (1, 'Ludvik'),
 (0, ''),
 (2, 'Aleksander'),
 (0, ''),
 (0, ''),
 (0, ''),
 (0, ''),
 (0, 'Tadeja'),
 (0, 'Margareta')]
In [13]:
max([najvec_sester_v_druzini(druzina) for druzina in otroci.values()])
Out[13]:
(2, 'Urša')
In [14]:
max(najvec_sester_v_druzini(druzina) for druzina in otroci.values())
Out[14]:
(2, 'Urša')
In [ ]:
 
In [15]:
max([najvec_sester_v_druzini(druzina) for druzina in otroci.values()])[1]
Out[15]:
'Urša'
In [16]:
def najvec_sester(ime):
  druzina = otroci[ime]
  naj_sester, naj_ime = najvec_sester_v_druzini(druzina)
  for otrok in druzina:
    sester, ime = najvec_sester(otrok)
    if sester > naj_sester:
      naj_sester = sester
      naj_ime = ime
  return naj_ime

najvec_sester("Adam")
---------------------------------------------------------------------------
ValueError                Traceback (most recent call last)
<ipython-input-16-76b10d53dad5> in <module>()
   9   return naj_ime
   10 
---> 11 najvec_sester("Adam")

<ipython-input-16-76b10d53dad5> in najvec_sester(ime)
   3   naj_sester, naj_ime = najvec_sester_v_druzini(druzina)
   4   for otrok in druzina:
----> 5     sester, ime = najvec_sester(otrok)
   6     if sester > naj_sester:
   7       naj_sester = sester

<ipython-input-16-76b10d53dad5> in najvec_sester(ime)
   3   naj_sester, naj_ime = najvec_sester_v_druzini(druzina)
   4   for otrok in druzina:
----> 5     sester, ime = najvec_sester(otrok)
   6     if sester > naj_sester:
   7       naj_sester = sester

<ipython-input-16-76b10d53dad5> in najvec_sester(ime)
   3   naj_sester, naj_ime = najvec_sester_v_druzini(druzina)
   4   for otrok in druzina:
----> 5     sester, ime = najvec_sester(otrok)
   6     if sester > naj_sester:
   7       naj_sester = sester

ValueError: need more than 0 values to unpack
In [17]:
def najvec_sester(ime):
  druzina = otroci[ime]
  naj_sester, naj_ime = najvec_sester_v_druzini(druzina)
  for otrok in druzina:
    sester, ime = najvec_sester(otrok)
    if sester > naj_sester:
      naj_sester = sester
      naj_ime = ime
  return naj_sester, naj_ime

najvec_sester("Adam")
---------------------------------------------------------------------------
KeyError                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-17-5f80fb4e5f6f> in <module>()
   9   return naj_sester, naj_ime
   10 
---> 11 najvec_sester("Adam")

<ipython-input-17-5f80fb4e5f6f> in najvec_sester(ime)
   3   naj_sester, naj_ime = najvec_sester_v_druzini(druzina)
   4   for otrok in druzina:
----> 5     sester, ime = najvec_sester(otrok)
   6     if sester > naj_sester:
   7       naj_sester = sester

<ipython-input-17-5f80fb4e5f6f> in najvec_sester(ime)
   3   naj_sester, naj_ime = najvec_sester_v_druzini(druzina)
   4   for otrok in druzina:
----> 5     sester, ime = najvec_sester(otrok)
   6     if sester > naj_sester:
   7       naj_sester = sester

<ipython-input-17-5f80fb4e5f6f> in najvec_sester(ime)
   3   naj_sester, naj_ime = najvec_sester_v_druzini(druzina)
   4   for otrok in druzina:
----> 5     sester, ime = najvec_sester(otrok)
   6     if sester > naj_sester:
   7       naj_sester = sester

<ipython-input-17-5f80fb4e5f6f> in najvec_sester(ime)
   3   naj_sester, naj_ime = najvec_sester_v_druzini(druzina)
   4   for otrok in druzina:
----> 5     sester, ime = najvec_sester(otrok)
   6     if sester > naj_sester:
   7       naj_sester = sester

<ipython-input-17-5f80fb4e5f6f> in najvec_sester(ime)
   3   naj_sester, naj_ime = najvec_sester_v_druzini(druzina)
   4   for otrok in druzina:
----> 5     sester, ime = najvec_sester(otrok)
   6     if sester > naj_sester:
   7       naj_sester = sester

<ipython-input-17-5f80fb4e5f6f> in najvec_sester(ime)
   3   naj_sester, naj_ime = najvec_sester_v_druzini(druzina)
   4   for otrok in druzina:
----> 5     sester, ime = najvec_sester(otrok)
   6     if sester > naj_sester:
   7       naj_sester = sester

<ipython-input-17-5f80fb4e5f6f> in najvec_sester(ime)
   1 def najvec_sester(ime):
----> 2   druzina = otroci[ime]
   3   naj_sester, naj_ime = najvec_sester_v_druzini(druzina)
   4   for otrok in druzina:
   5     sester, ime = najvec_sester(otrok)

KeyError: 'Urša'
In [18]:
otroci["Aleksander"] = []
In [19]:
def najvec_sester(ime):
  druzina = otroci[ime]
  naj_sester, naj_ime = najvec_sester_v_druzini(druzina)
  for otrok in druzina:
    sester, ime = najvec_sester(otrok)
    if sester > naj_sester:
      naj_sester = sester
      naj_ime = ime
  return naj_sester, naj_ime

najvec_sester("Adam")
Out[19]:
(2, 'Aleksander')
In [20]:
def najvec_sester0(ime):
  druzina = otroci[ime]
  naj_sester, naj_ime = najvec_sester_v_druzini(druzina)
  for otrok in druzina:
    sester, ime = najvec_sester0(otrok)
    if sester > naj_sester:
      naj_sester = sester
      naj_ime = ime
  return naj_sester, naj_ime

def najvec_sester(ime):
  return najvec_sester0(ime)[1]

najvec_sester("Adam")
Out[20]:
'Aleksander'
In [21]:
def najvec_sester_v_druzini(druzina):
  zensk = sum(je_zenska(ime) for ime in druzina)
  return zensk - (zensk == len(druzina))
  
def najvec_sester(ime):
  druzina = otroci[ime]
  naj_sester = najvec_sester_v_druzini(druzina)
  for otrok in druzina:
    sester = najvec_sester(otrok)
    if sester > naj_sester:
      naj_sester = sester
  return naj_sester

najvec_sester("Adam")
Out[21]:
2
In [22]:
def najvec_sester_v_druzini(druzina):
  zensk = sum(je_zenska(ime) for ime in druzina)
  return zensk - (zensk == len(druzina))
  
def najvec_sester(ime):
  druzina = otroci[ime]
  naj_sester = najvec_sester_v_druzini(druzina)
  return max([najvec_sester(otrok) for otrok in druzina] + [naj_sester])

najvec_sester("Adam")
Out[22]:
2
trenutna trenutna.leva, trenutna.desna for soba in [trenutna.leva, trenutna.desna]: rezultat = rekurzivni klic (soba) zbiraš: - seštevaš, unije, preseke - primerjaš ... recimo maksimum - any, all (or, and)
In [23]:
def palindrom(s):
  return len(s) < 2  or  s[0] == s[-1] and palindrom(s[1:-1])
In [24]:
palindrom("abcba")
Out[24]:
True
In [25]:
palindrom("abcb")
Out[25]:
False
In [26]:
palindrom("aa")
Out[26]:
True
In [27]:
palindrom("aaa")
Out[27]:
True
In [28]:
palindrom("a")
Out[28]:
True
In [29]:
palindrom("")
Out[29]:
True
Iz dvojiškega v desetiško: k zadnji števki + 2 x iz dvojiškega v desetiško(vse razen števke)
In [30]:
def decimalno(s):
  return int(s[-1]) + 2 * decimalno(s[:-1])
In [31]:
decimalno("101010")
---------------------------------------------------------------------------
IndexError                Traceback (most recent call last)
<ipython-input-31-9088595fa905> in <module>()
----> 1 decimalno("101010")

<ipython-input-30-3a77a325a4e6> in decimalno(s)
   1 def decimalno(s):
----> 2   return int(s[-1]) + 2 * decimalno(s[:-1])

<ipython-input-30-3a77a325a4e6> in decimalno(s)
   1 def decimalno(s):
----> 2   return int(s[-1]) + 2 * decimalno(s[:-1])

<ipython-input-30-3a77a325a4e6> in decimalno(s)
   1 def decimalno(s):
----> 2   return int(s[-1]) + 2 * decimalno(s[:-1])

<ipython-input-30-3a77a325a4e6> in decimalno(s)
   1 def decimalno(s):
----> 2   return int(s[-1]) + 2 * decimalno(s[:-1])

<ipython-input-30-3a77a325a4e6> in decimalno(s)
   1 def decimalno(s):
----> 2   return int(s[-1]) + 2 * decimalno(s[:-1])

<ipython-input-30-3a77a325a4e6> in decimalno(s)
   1 def decimalno(s):
----> 2   return int(s[-1]) + 2 * decimalno(s[:-1])

<ipython-input-30-3a77a325a4e6> in decimalno(s)
   1 def decimalno(s):
----> 2   return int(s[-1]) + 2 * decimalno(s[:-1])

IndexError: string index out of range
In [35]:
def decimalno(s):
  if not s:
    return 0
  return int(s[-1]) + 2 * decimalno(s[:-1])
In [36]:
decimalno("101010")
Out[36]:
42
In [43]:
def decimalno(s):
  if not s:
    return 0
  r = decimalno(s[:-1])
  bom_vrnil = int(s[-1]) + 2 * r
  print("dobil sem", s)
  print("zadnja: ", s[-1])
  print("klical sem decimalno(", s[:-1], ")")
  print("dobil sem", r)
  print("vrnil bom", bom_vrnil)
  print("-" * 20)
  return bom_vrnil
In [44]:
decimalno("111010")
dobil sem 1
zadnja: 1
klical sem decimalno( )
dobil sem 0
vrnil bom 1
--------------------
dobil sem 11
zadnja: 1
klical sem decimalno( 1 )
dobil sem 1
vrnil bom 3
--------------------
dobil sem 111
zadnja: 1
klical sem decimalno( 11 )
dobil sem 3
vrnil bom 7
--------------------
dobil sem 1110
zadnja: 0
klical sem decimalno( 111 )
dobil sem 7
vrnil bom 14
--------------------
dobil sem 11101
zadnja: 1
klical sem decimalno( 1110 )
dobil sem 14
vrnil bom 29
--------------------
dobil sem 111010
zadnja: 0
klical sem decimalno( 11101 )
dobil sem 29
vrnil bom 58
--------------------

Out[44]:
58
In [45]:
def binarno(n):
  if n == 0:
    return "0"
  zadnja = str(n % 2)
  pred_tem = binarno(n // 2)
  return (pred_tem + zadnja)
In [46]:
binarno(42)
Out[46]:
'0101010'
In [49]:
def binarno(n):
  if n == 0:
    return "0"
  zadnja = str(n % 2)
  pred_tem = binarno(n // 2)
  return (pred_tem + zadnja)[:-1]
In [50]:
binarno(42)
Out[50]:
'0'
In [51]:
def binarno(n):
  if n == 0:
    return "0"
  zadnja = str(n % 2)
  pred_tem = binarno(n // 2)
  return (pred_tem + zadnja).lstrip("0")
In [52]:
binarno(42)
Out[52]:
'101010'
In [53]:
binarno(1)
Out[53]:
'1'
In [54]:
binarno(0)
Out[54]:
'0'
In [55]:
def binarno(n):
  if n <= 1:
    return str(n)
  zadnja = str(n % 2)
  pred_tem = binarno(n // 2)
  return (pred_tem + zadnja)
In [56]:
binarno(42)
Out[56]:
'101010'
In [57]:
binarno(0)
Out[57]:
'0'
In [58]:
binarno(1)
Out[58]:
'1'
In [59]:
def binarno(n):
  niz = ""
  while n > 0:
    niz = str(n % 2) + niz
    n //= 2
  return niz
  
In [60]:
binarno(42)
Out[60]:
'101010'
In [61]:
binarno(0)
Out[61]:
''
In [62]:
def binarno(n):
  if n == 0:
    return "0"
  niz = ""
  while n > 0:
    niz = str(n % 2) + niz
    n //= 2
  return niz
  
In [63]:
binarno(42)
Out[63]:
'101010'
In [64]:
binarno(0)
Out[64]:
'0'
In [65]:
def palindrom(s):
  for i in range(len(s) // 2):
    if s[i] != s[- i - 1]:
      return False
  return True
In [66]:
def palindrom(s):
  return s == s[::-1]
In [67]:
class Zelva:
  def naprej(self, x):
    pass

Včasih definiraš samo razred in metode. Tu ne bo super.

Včasih dobiš razred in definiraš naslednike ... ali definiraš oboje, razred in naslednike.

In [70]:
class PosebnaZelva(Zelva):
  # Ta zelva zna vse, kar zna zelva
  # Recimo, da gre naprej za dvakrat več kot "običajna" želva
  def naprej(self, x):
    print("hop")
    super().naprej(2 * x) # super zato, da pokličem podedovano, ne svoje
    # self.naprej(2 * x)

S super pokličem to, kar sem povozil.

In [71]:
class PosebnaZelva(Zelva):
  # Ta zelva zna vse, kar zna zelva
  # Recimo, da gre naprej za dvakrat več kot "običajna" želva
  def bolj_naprej(self, x):
    print("hop")
    self.naprej(2 * x) # kličem podedovani naprej
In [72]:
class Blok:
  def __init__(self, nadstropij):
    self.stanovalci = [None] * nadstropij
    
  def vseli(self, nadstropje, ime):
    if self.stanovalci[nadstropje] != None:
      return False
    self.stanovalci[nadstropje] = ime
    return True
  
  def stanovalec(self, nadstropje):
    # if self.stanovalci[nadstropje] != None: ---> Ni potrebno!
    #  return self.stanovalci[nadstropje]
    # else:
    #  return None
    return self.stanovalci[nadstropje]
  
  def izseli(self, nadstropje):
    self.stanovalci[nadstropje] = None
    
  def koliko_nadstropij(self):
    return len(self.stanovalci)
  
  def kamorkoli(self, ime):
    for i in range(len(stanovalci) - 1, -1, -1):
      if self.stanovalci[i] == None:
        self.stanovalci[i] = ime
        return True
    return False
  
In [74]:
# S slovarji - čeprav mi ni prav všeč ;)

class Blok:
  def __init__(self, nadstropij):
    self.stanovalci = {}
    for i in range(nadstropij):
      self.stanovalci[i] = None
    
  def vseli(self, nadstropje, ime):
    if self.stanovalci[nadstropje] != None:
      return False
    self.stanovalci[nadstropje] = ime
    return True
  
  def stanovalec(self, nadstropje):
    # if self.stanovalci[nadstropje] != None: ---> Ni potrebno!
    #  return self.stanovalci[nadstropje]
    # else:
    #  return None
    return self.stanovalci[nadstropje]
  
  def izseli(self, nadstropje):
    self.stanovalci[nadstropje] = None
    
  def koliko_nadstropij(self):
    return len(self.stanovalci)
  
  def kamorkoli(self, ime):
    for i in range(len(stanovalci) - 1, -1, -1):
      if self.stanovalci[i] == None:
        self.stanovalci[i] = ime
        return True
    return False
  
In [77]:
dict.fromkeys(["a", "b", "c"], 42)
Out[77]:
{'b': 42, 'c': 42, 'a': 42}
In [78]:
dict.fromkeys(range(8), None)
Out[78]:
{0: None, 1: None, 2: None, 3: None, 4: None, 5: None, 6: None, 7: None}
In [ ]:
 
Last modified: Tuesday, 17 February 2015, 12:13 PM