Tale bi moral računati Pitagorov izrek, pa ga ne

a = imput("prva kateta") b = imput("druga kateta") c = sqrt(a^2 + b^2) print(Dolzina hipotenuze je, c)

Tale pa vpraša za dve števili in za njun produkt, ter izpiše uporabnikove odgovore in pravi produkt. Vendar tudi ne dela!

ime = input("Kako ti je ime?") print("Pozdravljen, ', ime, 'bi vadil poštevanko?") int(input("Pa dajva. Vpiši prvi faktor.")) int(input("Pa še drugi faktor.")) rezultat = a*b c = input("Koliko, misliš, znaša produkt?") print("Napisal si, da je ", a, "krat", b, "enako", c) print("Pravilen odgovor pa je", rezultat)
Last modified: Sunday, 12 October 2014, 3:16 PM