Poštevanka števila 7

Poštevanko števila 7 se igra tako, da igralci, ki sedijo v krogu (ali kvadratu) po vrsti govorijo števila od ena do neskončno, pri čemer morajo namesto vseh števil, ki so deljiva s 7 ali pa vsebujejo števko 7, reči BUM.

1 2 3 4 5 6 BUM 8 9 10 11 12 13 BUM 15 16 BUM 18 19 20 BUM 22 23 24 25 26 BUM BUM 29 ...

Napiši program, ki izpiše tole zaporedje do, vključno, 100.

Vsote

Napiši program, ki izračuna vsoto prvih n števil. Če uporabnik vpiše, recimo, 7, morda program izpisati 28, saj je 1+2+3+4+5+6+7 enako 28.

Vpiši število: 1 1 Vpiši število: 7 28

Kvadrati

Napiši program, ki ugotovi, ali je dano število kvadrat. Tako je, na primer, 25 kvadrat, saj je enako 5 ** 2. 27 pa ni kvadrat.

Namig: za števila od 1 do n preveri, ali je kvadrat tega števila enak podanemu številu.

Vpiši število: 25 Število je kvadrat Vpiši število: 27 Število ni kvadrat

Delitelji

Napiši program, ki izpiše vse delitelje danega števila.

Vpiši število: 18 1 2 3 6 9 18

Trikotnik iz zvezdic

Programerska tradicija narekuje, da je prvi program, ki ga napišemo v novem programskem jeziku, program, ki izpiše "Hello world". Žal je za to že prepozno.

Nadalje se spodobi, da je eden prvih programov, ki ga napišemo z uporabo zank, program, ki nariše trikotnik iz zvezdic. Držimo se vsaj tega in napišimo program, ki vpraša uporabnika za višino trikotnika, nato pa izpiše takšen trikotnik iz zvezdic.

Vpiši višino: 4 * ** *** ****

V Pythonu si bomo olajšali delo, če vemo, da lahko niz pomnožimo s številom. Tri zvezdice dobimo tako, da niz '*' pomnožimo s 3, torej '*' * 3.

Smrekica

Napišite program, ki izriše smrekico iz znakov '*'.

Vpiši višino: 4 * *** ***** *******
Last modified: Thursday, 16 October 2014, 2:53 PM