Naloge z zanko for

Vsebuje

Napiši program, ki ugotovi ali seznam števil vsebuje število 42. Prva vrstica programa je lahko, recimo:

s = [42, 5, 4, -7, 2, 12, -3, -4, 11, 42, 2]

Vsebuje niz

Enako kot prejšnja naloga, le da bomo tokrat v seznamu nizov iskali niz "Valter". Program naj se začne z, recimo,

s = ['foo', 'bar', 'baz', 'Valter', 'foobar']

Štej

Napiši program, ki v podanem seznamu prešteje število ponovitev števila 42. Seznam definiraj na vrhu programa, kot v prvi nalogi, izpis pa naj bo takšen: 'Število 42 se v seznamu pojavi 2 krat.'

Vsebuje večkratnik

Napiši program, ki izpiše vse večkratnike števila 42, ki se pojavijo v nekem seznamu.

Vsak tretji

Napiši program, ki izpiše vsak tretji element podanega seznama.

Delitelji

Napiši program, ki izpiše vse delitelje števila, ki ga vnese uporabnik.

Vsota deliteljev

Napiši program, ki izpiše vsoto vseh deliteljev števila, ki ga vnese uporabnik.

Last modified: Thursday, 16 October 2014, 2:55 PM