Naloge

Pravokotnik

Napiši funkcijo ploscina_pravokotnika(a, b), ki vrne ploščino pravokotnika s podanima stranicama a in b.

Največji

Napišite funkcijo naj(s), ki vrne največje število v seznamu s.

Produkt

Napisali smo funkcijo za računanje vsote števil v seznamu. Napišite še funkcijo za računanje produkta.

Največji absolutist

Napišite funkcijo naj_absolutist(s), ki vrne število z največjo absolutno vrednostjo v seznamu s. V seznamu [5, -12, 8, 11] mora vrniti število -12.

Absolutno vrednost števila x ti pove funkcija abs(x).

Praštevila

Napišite funkcijo prastevila(n), ki vrne seznam praštevil med 2 in n.

Število praštevil

Napišite funkcijo stevilo_prastevil(n), ki vrne število praštevil med med 2 in n. Funkcija sme pri tem uporabiti prejšnjo funkcijo (oziroma je to celo zaželeno).

Last modified: Friday, 17 October 2014, 4:23 PM