Senzorji

Robotska kosilnica

 • urejeno (Bosch)

 • zdaj, ko imajo ukaze za natančne gibe lahko pokosijo travo (zanka for, while)

 • vozijo do debele črte (ali do stene z dvema senzorjema dotika)

  • naključni sprehod (Husquarna)

 • za zabavo dodamo vožnja do črte + obrat za naključni kot

Minolovec

nadgradnja robotske kosilnice
 • pet barvnih krogov (min), na mini naj piska
 • nadgradnja: ko najde vseh 5 min, se ustavi

   Sledenje črti

   • dvotočkova regulacija

   • regulacija P

   Ristanc

   • poenostavljen ristanc (5 kvadratov)

   • do polja 1 in nazaj, do 2 in nazaj, do 5 in nazaj

   • štetje črt

   Mornar

   • obrat v predpisano smer z žiroskopom

   • vožnja v predpisani smeri za dano dolžino, popravljanje smeri

   Dodo središča kvadrata, ne glede na to kje je robot in kako je obrnjen

   • dva senzorja dotika
   • se ne zaletavamo, ampak se rešujemo z UZ senzorjem
   • robot se počasi zavrti okrog svoje osi v korakih po 5 stopinj (žiroskop?)
   • zapelje se v smeri, kjer je do ograje najbližje
   • na varni razdalji od ograje se zavrti za 90 stopinj in gre v kot
   • iz kota gre na sredino
   • kdor ima čas lahko po obratu izvede samo premik na sredino

   Poligon 

   • Tekma kdo bo prej

   Labirint

   • robot se mora rešiti iz naključno postavljenega labirinta
   • sledi steni z UV senzorjem
   • za natančne obrate uporablja žiroskop

   마지막 수정됨: Wednesday, 11 November 2015, 1:39 PM