Zvok in slika

Zvok

Knjižnica mindstorms_widgets vsebuje metodo sound za predvajanje zvoka:

sound(mode, volume=40, hz=523, path=None, sentence=None, duration_ms=200)

Način mode je lahko 'play_file' ali 'play_tone'; 'speak' trenutno žal še ne deluje, zato tudi parameter sentence nima pravega pomena. Parameter path v načinu 'play_file'  pove pot do datoteke, ki naj jo robot predvaja, parametri volume, hz in duration_ms pa nastavijo glasnost, frekvenco in trajanje signala v načinu 'play_tone'.

from mindstorms_widgets import *
robot = mindstorms_widgets()
robot.connect_motor( 'left' )
robot.connect_motor( 'right' )
robot.sound('play_tone', hz=1000, volume=100)

Risanje na zaslon

Delo z zaslonom še ni implementirano v mindstorms_widgets, zato lahko rišemo z neposredno uporabo knjižnice ev3dev; ev3dev uvozimo že v mindstorms_widgets, zato je ni potrebno ponovno uvažati.

Ev3dev pri risanju uporablja knjižnico PIL. Najprej naredimo objekt LCD(), nato pa rišemo nanj:

from mindstorms_widgets import *
from time import *

robot = mindstorms_widgets()
robot.connect_motor( 'left' )
robot.connect_motor( 'right' )

smile = True

lcd = LCD()
lcd.clear() # počistimo zaslon

# narišemo dva kroga ...
lcd.draw.ellipse(( 20, 20,  60, 60))
lcd.draw.ellipse((118, 20, 158, 60))

# in nasmešek ...
if smile:
    lcd.draw.arc((20, 80, 158, 100), 0, 180)
else:
    lcd.draw.line((20, 80, 158, 100), fill=20)

lcd.draw.text((20,100), "TEKST") # izpis teksta

lcd.update() # dokler ne pokličemo metode update(), se zaslon ne osveži!

sleep(1) # počakamo sekundo; ob koncu programa slika namreč izgine
Last modified: Wednesday, 18 November 2015, 2:48 PM