Quizzes

Topic Name Quiz closes
Izpit 2 2. izpitni rok OiM 2024 Friday, 21 June 2024, 12:48 PM
2. izpitni rok OiM 2024 podaljšan čas Friday, 21 June 2024, 1:30 PM