Quizzes

Topic Name Quiz closes
1 - Algoritmi in problemi Kviz - Uvod Saturday, 13 January 2024, 5:14 PM
Kviz - Algoritmi No close date
2 - Osnovne podatkovne strukture Kviz - ADT No close date
Kviz - Polja in seznami No close date
3 - Zahtevnost algoritmov Kviz - Zahtevnost algoritmov No close date
Kviz - Asimptotična zahtevnost No close date
4 - Drevesa Kviz - Drevesa No close date
Kviz - Kopica No close date
5 - Urejanja Kviz - Urejanje No close date
6 - Grafi Kviz - Grafi No close date
Kviz - Algoritmi na grafih No close date
7 - Metode snovanja algoritmov Kviz - Deli in vladaj No close date