Quizzes

Topic Name Quiz closes
Programerske naloge Programerska Naloga 1 - Tabela tabel Tuesday, 12 April 2022, 11:00 PM
Programerska Naloga 2 - Binarno iskalno drevo Tuesday, 26 April 2022, 11:00 PM
Programerska Naloga 3 - Zgoščena tabela Tuesday, 10 May 2022, 11:00 PM
Programerska Naloga 4 - Prednostna vrsta (dvojiška kopica) Monday, 30 May 2022, 11:00 PM
Programerska Naloga 5 - Najcenejše poti v grafu in labirint Monday, 30 May 2022, 11:00 PM