Quizzes

Topic Name Quiz closes
Programerska Naloga 1 - Seznam Tuesday, 13 April 2021, 11:00 PM
Programerska Naloga 2 - Binarno iskalno drevo Wednesday, 28 April 2021, 11:00 PM
Programerska Naloga 3 - Zgoščena tabela Wednesday, 12 May 2021, 11:00 PM