Quizzes

Topic Name Quiz closes
Izvajanje programerskih nalog Naloga 1 - Problem največjega podzaporedja Monday, 1 April 2024, 11:59 PM
Naloga 2 - Tabela tabel Monday, 15 April 2024, 11:59 PM
Naloga 3 - Zgoščena tabela Monday, 29 April 2024, 11:59 PM
Naloga 4 - Dvojiško drevo Monday, 13 May 2024, 11:59 PM
Naloga 5 - Najcenejše poti v grafu Monday, 27 May 2024, 11:59 PM