Računanje povprečne vrednosti v seznamu (verzija z vaj)