Računanje povprečne vrednosti v seznamu - krajša verzija programa