Računanje povprečne vrednosti v seznamu - definicija novega bloka