Računanje povprečne vrednosti v seznamu - uporaba bloka