Click Nal3_4_Povprecje_stevil_v_polju.c link to view the file.