e-uganke

Zbirka različnih nalog, ugank. Tudi naloge Bober.

Kliknite na povezavo https://euganke.fri.uni-lj.si/, če želite odpreti vir.