LaTeX vzorec diplomskega dela

LaTeX vzorec je osnova za pisanje diplomske naloge. Vsebuje pa tudi nekaj osnovnih navodil glede uporabe LaTeXa, citiranja in iskanja virov ter izogibanja najbolj pogostih slovničnih napak v slovenščini.

Pri tem pazite, da pravilno izberete svojo smer ter navedete obe fakulteti.