Posnetek predavanja pogl. 7

Vsebina je obvezni del učne snovi.