Available courses

  • nosilec: Andrej Brodnik
Za računalničarjevo preživetje v krasnem novem digitalnem svetu je nujno, da čimprej najde orodjarno ter da si tudi sam izdela vsaj kakšno bitno lopato. Govorimo o algoritmih in podatkovnih strukturah. To so za računalnikarja orodja, s katerimi uresniči svoje še tako divje ideje. Dobro je p…
Predmet bo vseboval naslednje vsebine:•    Uvod    Računska zahtevnost odločitvenih in optimizacijskih problemov     NP-polni in NP-težki problemi    Hevristični algoritmi, kakovost suboptimalnih rešitev,  (ne)obstoj za…
  • nosilec: Zoran Bosnić
  • nosilec: Matjaž Kukar
Računalničarji moramo poleg osnov programiranja pridobiti tudi vpogled v drugačne programerske tehnike, kot sta proceduralno in objektno-usmerjeno programiranje. V zadnjih letih se izrazito uveljavlja funkcijski način programiranja, ki omogoča učinkovito razgradnjo programa na skupek neodvisn…
Pri predmetu se bomo spoznali s principi in navodili načrtovanja uporabniških vmesnikov (UV) in s komunikacijo med možgani in računalnikom preko zamišljanja motoričnih aktivnosti oziroma neinvazivnim vmesnikom možgani računalnik (VMR). Teme so naslednje: sposobnosti človeka (spomin in uče…