Available courses

Course title: Mobile Sensing (slo: Mobilno zaznavanje) The course investigates the use of sensors, embedded in mobile computation devices (e.g. smartphones, smartwatches, etc.), for understanding a user’s context, modelling a user’s behaviour, and devising novel applications based on th…
  • nosilec: Jurij Mihelič
Spoznavali bomo področje inženiringa algoritmov, katerega vodilo je premoščanje razlike med teorijo in prakso. Znanih je več primerov, kjer klasični teoretični pristop nezadovoljivo opiše obnašanje algoritma v praksi, npr. simpleksni algoritem, hitro urejanje, LIFO/FIFO strategije, ravnins…
Zaradi hitrih sprememb na tem področju se bo vsebina predmeta prilagajala razvoju: 1. Uvod v digitalno trženje 2. Razumevanje vedenja porabnikov v digitalnem okolju 3. Odločanje na podlagi podatkov, tržne raziskave 4. Oblikovanje uporabniške izkušnje 5. Oblikovanje spletnih predst…
Cilj predmeta se je naučiti razvoja procesnih aplikacij – to so aplikacije, ki direktno podpirajo poslovne procese v podjetjih. Imenujemo jih tudi kompozitne aplikacije. Razvoj procesnih aplikacij postaja vedno bolj pomemben, saj želijo podjetja in organizacije informacijsko podpreti procese ko…
Sodobni poslovni sistemi zahtevajo poleg poznavanja informacijske tehnologije (IT) tudi poznavanje poslovanja in s tem doseganje poslovnih učinkov s pomočjo informacijske tehnologije. Vse ankete med poslovneži kažejo, da pri naših diplomantih pogrešajo predvsem povezano obravnavanje poslovanj…
  • nosilec: Blaž Zupan
Pri predmetu bomo v teoriji in na praktičnih primerih spoznavali tehnike odkrivanja znanj iz podatkov (angl. data mining). Če bo le možno, pri predmetu sodelujemo na mednarodnem tekmovanju s področja analize podatkov, tipično s portala Kaggle. Za izbrano tekmovanje na predavanjih v teoriji spo…
Študenti imajo morda napačen vtis, da so algoritmi in podatkovne strukture znanost o postopkih urejanja in obratih uravnoteženih dreves. Prva naloga predmeta je odpraviti ta škodljivi vtis in pokazati, da so drevesa, bisekcija, teorija informacij, dvojiški številski sistem, končni avtomati i…
Raziskave kažejo, da velik del projektov, ki se ukvarjajo z razvojem programske opreme (od 60 do 80%) projektov prekoračuje stroške, zamuja roke in ponuja manj funkcionalnosti, kot je bilo prvotno predvideno. Zato je stalno prisotno iskanje novih postopkov, metod in orodij, s…