Available courses

  Predmet vsebuje različne napredne teme s področja zaznavanja gibanja z metodami računalniškega vida. Konkretna vsebina se bo letno prilagajala trendom na tem hitro razvijajočem se področju. Trenutne aktualne teme obsegajo: (i) ocenjevanje optičnega toka, (ii) sledenje s predlogo, (iii…
The course introduces techniques and procedures for analysis of biomedical signals and images like: cardiology signals (electrocardiogram - ECG), neurophysiology signals (electromyogram - EMG, electroencephalogram - EEG), medical images (computed tomography – CT images) with the emphasis on probl…
  • nosilec: Marko Robnik Šikonja
Vsebina predmeta temelji na izboru sodobnih tehnik obdelave naravnega jezika podkrepljenih s praktično rabo. V predavanjih predstavimo glavne pristope in pojasnimo delovanje posameznih metod in njihovo teoretično ozadje. V okviru laboratorijskih vaj znanje povežemo s praktično rabo in ga utrdim…
  • nosilec: Peter Peer
Predmet temelji predvsem na postopkih računalniškega vida, ki predstavljajo izhodišče večine biometričnih sistemov. Ciljna skupina so študentje, ki jih zanimata visoko-tehnološki razvoj in raziskave, saj je veliko pristopov še v raziskovalni fazi. Glavna vsebina, ki se bo zaradi razvoja po…