Available courses

  • nosilec: Jana Faganeli
Cilj predmeta je poglobiti znanje iz strojnega učenja, ki so ga študenti pridobili na dodiplomskem študiju. Pri predmetu spoznavamo najbolj uspešne pristope in se poglobimo vanje, spoznamo kako delujejo in kakšne so njihove omejitve. Predmet pripravi študenta na nadaljnji, bolj poglobljen štu…
  • nosilec: Ivan Bratko
Ta predmet obravnava izbrane ideje in metode umetne inteligence, ki so posebej zanimive ali praktično uporabne. Te metode so zato pomembne s stališča zahtevnejše uporabe računalnikov, pa tudi kot modeli delovanja inteligence pri ljudeh. Našli bomo odgovore na spodnja vprašanja: Kako sestavit…
  • nosilec: Tomaž Curk
  • nosilec: Blaž Zupan
Kako podobna so si med seboj živa bitja? Smo ljudje res potomci neandertalcev? Kako so se živalske vrste lahko prilagodile na življenjska okolja? Kateri geni so odgovorni za pojav različnih bolezni? Zakaj vsako leto potrebujemo drugo cepivo proti gripi? Današnja biologija je polna zanimivih vp…