Available courses

  • nosilec: Nikolaj Zimic
Hiter napredek tehnologije je omogočil tudi razvoj senzorskih omrežij, ki počasi prodirajo na vsa področja, tako industrijske, kot tudi domače uporabe. Omrežja so pogosto uporabniku skrita, tako da jih zaznava samo preko zajetih podatkov. .Senzorska omrežja ne vsebujejo zgolj elementov za za…
  • nosilec: Andrej Brodnik
  • nosilec: David Modic
Verjetno je eden največjih čarov računalništva in informatike, da se pojavlja tako pogosto v povezavi z drugimi vedami in digitalna forenzika je še eno od teh področij. Digitalna forenzika je veja forenzične znanosti, ki se ukvarja z zajemom in obnovo podatkov, katere najdemo v digitalnih na…
Vas zanima, kako bi procesirali kar kriptirane podatke in bi bil rezultat pravilen, procesor pa se "ne bi zavedal" konkretne vsebine podatkov? Vas zanima, kako deluje BitCoin in bi sami želeli izdelati digitalno gotovino? Bi želeli postati varnostni inženir, revizor IS, ali se npr. naknadno speci…
  • nosilec: Aleksandar Jurišić
Informacijska/računalniška varnost opisuje vse preventivne postopke in sredstva s katerimi zagotovimo dostop do informacijskih sistemov in njihove vsebine ter preprečimo njihovo nepooblaščeno uporabo. Med preventivnimi ukrepi nudi kriptografija največjo varnost oziroma zaščito glede na svoj…