Доступные курсы

  • nosilec: Matjaž Jurič
Категория: Software engineering
Cilj predmeta je pridobiti znanja o postopkih razvoja programske opreme s posebnim poudarkom na razvoju zalednih (server-side, datacenter, cloud) aplikacij, torej aplikacij, ki se uporabljajo v velikih informacijskih sistemih podjetij ali velikih spletnih aplikacij (npr. Facebook, LinkedIn, spletni…
  • nosilec: Octavian Machidon
  • nosilec: Veljko Pejović
Категория: Software engineering
[Predmet se izvaja v Angleščini] The evolution of computing resulted in not only a skyrocketing number of computing devices (approximated to be reach around 30 billion in 2020), but also in the diversity of these devices. With ubiquity came specialisation, thus, in order to address different need…
  • nosilec: Dejan Lavbič
Категория: Software engineering
Pri predmetu Spletno programiranje se bomo posvetili pregledu nad tehnologijami, ki se uporabljajo pri delovanju spleta, spletnih strežnikov, brskalnikov, spletnih aplikacij in verige blokov. Pregledali bomo osnove izdelave in oblikovanja spletnih strani (HTML5 in CSS3), jih nadgradili s pregledom…