Available courses

  • nosilec: Gašper Fijavž
  • nosilec: Slavko Žitnik
Kreditne točke pri predmetu Računalništvo v praksi lahko pridobite v okviru različnih organiziranih aktivnosti v okviru FRI, ki vpletajo strokovno delo na področju predmetov na FRI (na primer tutorstva) ali širše na področju računalništva (na primer programiranje). Primeri takšnih aktivn…
  • nosilec: Mojca Ciglarič
  • nosilec: Gašper Fijavž
  • nosilec: Slavko Žitnik
Kreditne točke pri predmetu Računalništvo v praksi lahko pridobite v okviru različnih organiziranih aktivnosti v okviru FRI, ki vpletajo strokovno delo na področju predmetov na FRI (na primer tutorstva) ali širše na področju računalništva (na primer programiranje). Primeri takšnih aktivn…
  • nosilec: Ciril Bohak
Sodobni pristopi v interaktivni računalniški grafiki z ogrodjem Vulkan / Modern approaches in interactive computer graphics using Vulkan API V okviru predmeta bodo študenti spoznali najnovejše tehnologije za razvoj interaktivnih aplikacij v 3D računalniški grafiki…
  • nosilec: UroŠ Čibej
Praktični Haskell Predmet bo sestavljen iz treh sklopov. Prvi del bo postopno uvajanje študentov v funkcijsko programiranje in osnovna orodja Haskella, od IDE-ja, do orodja za projekte stack, do debuggerja. Drugi del bo posvečen praktičnemu reševanju problemov na funkcijski način. Predstavili…
Funkcijsko programiranje za splet   Predmet bo razdeljen na tri sklope. Prvi sklop bo uvodni, kjer se bomo najprej spoznali z osnovnimi sintaksnimi konstrukti Elma ter konstrukcijo HTML in SVG dokumentov v Elmu.          Drugi sklop bo namenjen funkcijskemu programiran…
Predmet Računalniški vid v praksi je primarno namenjen študentom, ki bi radi svoje teoretično znanje algoritmov računalniškega vida nadgradili s praktičnimi izkušnjami. Pri predmetu bodo bolje spoznali nekatere tehnične prijeme, ki teorijo pripeljejo do uporabne implementacije na različnih…