Računska topologija je dokaj novo področje, nekje med računalništvom in matematiko. Na matematični strani je tesno povezano s topologijo. Topologija pa je bolj ohlapna oblika geometrije, kjer nas velikosti, razdalje, koti in druge številske lastnosti objektov pravzaprav ne zanimajo. Zanimajo pa nas bolj kvalitativni opisi oblik kot so število ločenih kosov, številov tunelov in lukenj različnih oblik ipd. Zaradi tega so se topološki prijemi pokazali kot zelo koristni pri problemih, kjer je prevelika natančnost nepotrebna ali celo škodljiva. Topološke metode uporabljamo na primer pri analizi velikhi podatkovnih množic, pri modeliranju omrežij, rekonstrukciji obljektov iz vzorca točk, načrtovanju poti robotov in razdeljevanju poslov med procesorji.

Velik poudarek pri predmetu bo na študentiskih projektih. Opisali bomo več tipičnih problemov, ki so primerni za topološko modeliranje in analizo in ob njihovem reševanju spoznali osnovne topološke pojme, strukture in algoritme, ki jih bomo tudi preizkusili na konkretnih podatkih.

Za opravljen predmet mora študent rešiti tri samostojne domače naloge (ena DN ob koncu vsakega izmed naslednjih mesecev: marec, april, maj), en skupinski projekt (v maju) in uspešno opraviti teoretični izpit v enem od razpisanih izpitnih rokih.