Namen predmeta je predstaviti povezovalne probleme v digitalnih vezjih (odboj, presluh), vrste V/I naprav, njihovo zgradbo, lastnosti in delovanje.

Predmet vsebuje 2 kolokvija, končni izpit  in dve domači nalogi, prva v maju in druga konec semestra.