Uporabniški vmesniki v aplikacijah so namenjeni čimbolj enostavnemu in preglednemu prenašanju informacij od aplikacije do uporabnika in obratno. Še tako dobra aplikacija ne more biti uspešna brez dobrega uporabniškega vmesnika. Uporabnik običajno ne pozna algoritmov, podatkovnih struktur in ostalih programerskih rešitev, ki skrbijo za to, da aplikacija deluje točno tako, kot se od nje pričakuje. Vidi pa uporabniški vmesnik in tako vsako njegovo napako ali pomanjkljivost. Najpomembnejši kriterij pri odločitvah, katero aplikacijo uporabljati (izmed nekaj sorodnih, katere opravljajo več ali manj enaka opravila), je velikokrat ravno ustreznost in enostavnost uporabniškega vmesnika. Pri tem predmetu boste izvedeli, kakšne karakteristike imajo sodobni uporabniški vmesniki in kakšni principi se skrivajo za njihovo implementacijo. Ravno tako pa se boste naučili izdelave dobrih uporabniških vmesnikov tako za namizne kot tudi za internetne aplikacije.