Uvod v analizo omrežij. Grafi. Omrežja.

Položaj vozlišč. Spektralne in razdaljnostne mere središčnosti vozlišč. Koeficienti nakopičenosti. Algoritmi analize povezav.

Pomembnost povezav. Mere vmesne središčnosti povezav. Vpetost in topološko prekrivanje.

Podobnost vozlišč. Lokalna in globalna podobnost vozlišč. Strukturna in regularna ekvivalenca. Bločni modeli.

Fragmenti vozlišč. Egocentrična analiza. Motivi in grafki omrežij. Konveksni podgrafi. Porazdelitve orbit vozlišč.

Razbitje grafov. Bisekcija grafov. Spektralna analiza. Hierarhično razvrščanje. Jedrno-obrobna zgradba.

Razvrščanje omrežij. Optimizacija modularnosti. Odkrivanje skupnosti. Odkrivanje vlog. Bločno modeliranje.

Modeliranje omrežij. Erdos-Renyi. Watts-Strogatz. Price, Barabasi-Albert in konfiguracijski modeli.

Abstrakcija omrežij. Strukturna primerjava omrežij. Algoritmi postavitve omrežij. Prikazi omrežij.

Rudarjenje omrežij. Klasifikacija in rangiranje vozlišč z uporabo ekvivalence in položaja. Napovedovanje povezav z uporabo podobnosti.

Izbrani primeri uporabe analize omrežij. Odkrivanje goljufij. Programski inženiring. Informacijska znanost.