Računalniki so se, kot ime pove, na začetku uporabljali predvsem za računanje. Prvi problemi, ki so jih reševali z računalniki, so bili povezani predvsem s konstrukcijo atomske bombe. Kmalu pa so tedanje računalnike zasedli znanstveniki in inženirji, ki so reševali tudi "miroljubne" probleme.
Danes se računalniki (v povezavi z matematiko) uporabljajo na skoraj vseh področjih znanosti in tehnike (http://www.siam.org/careers/matters.php).
Pri predmetu "Numerične metode" se bomo naučili nekaterih osnovnih postopkov, s katerimi lahko problem, formuliran v matematičnem jeziku učinkovito rešujemo na računalniku.