Weekly outline

 • 1. oktober - 6. oktober

  Predavanj ta teden še ni bilo.



  • 7. oktober - 13. oktober

   Predavanja: Predstavljiva števila, osnovna zaokrožitvena napaka, napake pri numeričnem računanju, katastrofalno seštevanje/odštevanje in primeri.



  • This week

   14. oktober - 20. oktober

   Predavanja: primeri napak zaradi katastrofalnega seštevanja/odštevanja, stabilni in nestabilni izrazi, občutljivost problema, stabilnost metode (direktna in obratna napaka, absolutna in relativna napaka) in primeri (množenje $n$-števil, računanje skalarnega produkta, računanje vrednosti polinoma). Uvod v sisteme linearnih enačb - stolpčni in vrstični pogled na množenje matrike z vektorjem, pogoji rešljivosti kvadratnega sistema $Ax=b$, število operacij za izračun skalarnega produkta, produkta matrike z vektorjem in produkta dveh matrik.