Tedenski oris

  • 5. november - 11. november

    Newtonova interpolacija

    napaka interpolacijskega polinoma
    polinomska aproksimacija, metoda najmanjših kvadratov

    Integrali in odvodi: trapezna metoda