Napisali smo verzijo Gaussove eliminacije, ki je specializirana za reševanje tridiagonalnih sistemov

Pomožne funkcije:

r.m (testna funkcija za desno stran robnega problema)

tridiag.m (funkcija, ki reši tridiagonalni sistem)

resitev.m (reši robni problem)

Naslednje funkcije, ki primerja časovno zahtevnost naše rešitve z vgrajeno metodo, na vajah nismo uspeli napisati:

casovna_zahtevnost.m

Npr. graf časa, ki ga funkcija potrebuje za reševanje sistemov velikost od 100 do 2000 s korakom po 100, lahko dobimo z naslednjim klicem

casovna_zahtevnost(100,2000,100)

Last modified: Friday, 29 October 2021, 10:37 AM