vaja 10. teden

Najprej smo pokazali učinkovitost Gauss-Čebiševih kvadraturnih formul:

gauss_cebisev.m

Nato smo posplošili trapezno in Simpsonovo integralsko formulo na dvojne integrale:

trapez2d.m

simpson2d.m

Dodajam še skripto, ki z 'monte carlo' metodo integriranja izračuna volumen elipsoida, ki pa je na vajah nismo uspeli narediti

elipsoid.m

Posnetek vaj

Last modified: Friday, 18 December 2020, 8:35 PM