vaja 10. teden

Najprej smo pokazali učinkovitost Gauss-Čebiševih kvadraturnih formul:

gauss_cebisev.m

Nato smo posplošili trapezno in Simpsonovo integralsko formulo na dvojne integrale:

trapez2d.m

simpson2d.m

Posnetek vaj 2020

Last modified: Sunday, 19 December 2021, 12:58 PM