vaja 11. teden

Implementirali smo nekaj osnovnih metod za reševanje diferencialnih enačb

euler.m

rk2.m

rk4.m

Primerjali smo natančnost metod

vaja11.m

Potem smo rešili sistem Lotke-Volterra:

preypredator.m

S klicem

y0=[110;10];

[y,t]=rk2('preypredator',y0,0,10,1000,0);

plot(y(1,:),y(2,:))

dobimo sliko

Posnetek vaj

Last modified: Monday, 21 December 2020, 9:54 PM