Laplaceovo enačbo na enotskem kvadratu [0,1]x[0,1] smo prevedli na sistem linearnih enačb, primeren reševanje z iterativnimi metodami.

Funkcija, ki določa robne pogoje :
testfunction.m

Spodaj so napisane funkcije, ki rešujejo Laplaceov sistem enačb z Jacobijevo, Gauss-Seidlovo in SOR iteracijo. 
laplace_jac.m
laplace_gs.m
laplace_sor.m

Posamezen korak Jacobijeve metode je v Matlab-u možno implementirati tudi z matričnimi operacijami namesto for zank (kar nakazuje možno paralelno izvajanje iteracije), kar da hitrejšo varianto.

laplace_jac_mat.m

dirichlet.m

Sliko minimalne ploskve oz. 'milnice' z robovi, podanimi s funkcijo 'testfunction.m' dobimo na primer s klicem.  


dirichlet('testfunction',50,1e-3,1000,'jacobi-matrix')


Last modified: Monday, 7 November 2022, 10:41 AM