vaje 6. teden

Rešili smo sistem enačb, ki določajo verižnico nad danim razponom, višinsko razliko in dolžino vrvi.

newton.m

sistem.m

odvod.m

Rezultat dobimo, če poženemo skripto

vaja.m


Funkcija, ki je nismo uspeli napisati in ki ponazarja, kaj se lahko zgodi, če uporabljamo metodo fiksne točke na območju, kjer ne konvergira:

bifurkacija.m

S klicem npr.

bifurkacija(1.6,2,600,400,200)

lahko dobimo spodnjo sliko Feigenbaumovih kaskad

Last modified: Friday, 12 November 2021, 10:14 AM