Napisali smo Newtonovo metodo za reševanje nelinearnih enačb.

newton.m

Uporabili smo jo, da narišemo fraktal.
fraktal.m
Tu je tudi bistvena hitrejša različica (vsaj v octave-u) te funkcije, ki uporablja matrične operacije: 

fraktal2.m

Fraktal dobimo recimo s klicem
fraktal2(-2,2,-2,2,300,300,30,1e-12)

Newtonov fraktal

Last modified: Thursday, 4 November 2021, 10:16 PM