Aproksimirali smo količino co2 v ozračju s preprosto modelno funkcijo po metodi najmanjših kvadratov.
Najprej smo morali v spremenljivko 'pod' shraniti podatke.

model.m
modelnafunkcija.m
narisi.m
Sliko modela lahko dobimo recimo s klicem 
narisi(pod,10)
(kar deluje seveda le, če smo podatke shranili v primerno tabelo pod)

co2

Posnetek vaj

Last modified: Friday, 4 December 2020, 9:48 PM