vaja 9. teden

Najprej smo naredili primer uporabe linearne metode najmanjših kvadratov.

kroznica.m

ki 'fita' krožnico na poljubne točke v ravnini.Potem smo implementirali smo nekaj osnovnih metod za numerično integriranje:

trapez.m

simpson.m

Prilagam še funkcijo funkcijo (ki jo na vajah nismo uspeli narediti), ki primerja napake, ki jih dobimo po eni in drugi metodi.

napaka.m

Grafa napak dobimo npr. s klicem

 napaka('sin',0,pi,2,11,51,2)

Lanski posnetek vaj

Last modified: Monday, 6 December 2021, 1:22 PM