vaja 9. teden

Najprej smo naredili primer uporabe linearne metode najmanjših kvadratov.

kroznica.m

ki 'fita' krožnico na poljubne točke v ravnini.Potem smo implementirali smo nekaj osnovnih metod za numerično integriranje:

trapez.m

simpson.m

Prilagam še funkcijo funkcijo (ki jo na vajah nismo uspeli nardtit), ki primerja napake, ki jih dobimo po eni in drugi metodi.

napaka.m

Grafa napak dobimo npr. s klicem

 napaka('sin',0,pi,2,11,51,2)

Posnetek vaj

Last modified: Friday, 11 December 2020, 7:29 PM